Ortaklık Yapısı

AKİŞ GYO A.Ş. Ortaklık Yapısı

Pay Sahibi Sermaye Tutarı Oran%
Akkök Holding A.Ş. 63.065.857 14,66%
Raif Ali Dinçkök 60.557.045 14,08%
Alize Dinçkök Eyüboğlu 43.326.380 10,07%
Ali Raif Dinçkök 39.732.499 9,24%
Nilüfer Dinçkök Çiftçi 39.605.908 9,21%
Emniyet Ticaret ve Sanayi A.Ş. 39.267.011 9,13%
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) 31.650.000 7,36%
Diğer 112.887.147 26,25%
TOPLAM 430.091.850 100,00%

* Ali Raif Dinçkök ve Nilüfer Dinçkök Çiftçi, Sermayenin 19.422.648,65-TL’lik A Grubu(nama) paylarına sahip olup , A grubu paylar Yönetim Kurulu’na aday gösterme imtiyazına sahiptir.