Sık Sorulan Sorular

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NE ZAMAN KURULMUŞTUR? ŞİRKETİN AMACI NEDİR?

Akiş Gayrimenkul Yatırımı A.Ş ünvanı ile 2005 yılında kurulan Akiş , Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığı başvuruyla 18 Mayıs 2012 tarihinde Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı unvanını almıştır. Akiş GYO, alışveriş merkezi, konut, arsa, fabrika binalarını içeren geniş ve zengin portföy yapısı ile yatırımcılar için tek bir Şirket hisse senedi ile gayrimenkulün farklı alanlarına yatırım yapma olanağı sağlamaktadır.

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. HANGİ BORSADA İŞLEM GÖRMEKTEDİR?

9 Ocak 2013 tarihinde Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamıştır.

SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI NEDİR?

31 Aralık 2014 tarihi itibariyle ödenmiş sermaye tutarı 200.000.000 TL olup her biri 1 TL nominal değerli 200.000.000 adet paydan oluşmaktadır. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu( Ali Raif Dinçkök ve Nilüfer Dinçkök Çiftçi ) 19.422.649 adet pay karşılığı 19.422.649 TL’den ve B grubu 180.577.351 adet pay karşılığı 180.577.351 TL’den oluşmaktadır. A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır. Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz. A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin beş adedi A grubu pay sahiplerinin oy çokluğuyla göstereceği adaylar arasından olmak üzere Genel Kurul tarafından seçilir.

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PORTFÖYÜ HANGİ VARLIKLARDAN OLUŞMAKTADIR?

Akiş GYO’nun portföyünde Akbatı AVYM, Bağdat Caddesi Projeleri, Çerkezköy Fabrikası, Çamlıca Arsası ve SAF GYO hisseleri bulunmaktadır. GYO’ların misyonuna uygun olarak kira geliri üreten varlıklara ağırlıklı olarak yatırım yapılmaktadır.

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TEMETTÜ DAĞITMAKTA MIDIR?

Akiş GYO ortaklarına düzenli temettü dağıtmayı hedeflemekte olup, 2013, 2015 ve 2016 yıllarında temettü dağıtmış, 2014 yılında alınan yatırım kararları nedeniyle temettü dağıtmamıştır.

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GYO TEBLİĞİ GEREĞİ HAZIRLANMAKTA OLAN PORTFÖY SINIRLAMALARINA UYUMUN KONTROLÜ TABLOSUNA NEREDEN ULAŞABİLİRİM?

Söz konusu tabloyu 3 ayda bir yayınlanmakta olan konsolide finansal tablolarımızın dipnotlarında bulabilirsiniz.

AKİŞ’İN KURUMSAL DERECELENDİRME NOTU VAR MI?

Akiş GYO, Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılan Kurumsal Yönetim Derecelendirme çalışmasının sonucunda 9.44 notu ile derecelendirilmiştir.

SAF GYO İLE İLGİLİ BİRLEŞME HANGİ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK YAPILACAKTIR? BİRLEŞMENİN NE ZAMAN TAMAMLANMASI PLANLANMAKTADIR?

Akiş GYO ile Saf GYO Birleşme işlemi, 30.06.2016 mali tabloları baz alınarak gerçekleşecektir. Birleşme işleminin 31.12.2016 tarihine kadar tamamlanması planlanmaktadır. Birleşmeye ilişkin; uzman kuruluş raporu, birleşme sözleşmesi, birleşme raporu ve duyuru metni yayınlanmış olup, detaylarına internet sitemizden ulaşabilirsiniz.