22.09.2023 SUSTAINABLE FİTCH, TÜRKİYE'DE İLK ÇSY RAPORUNU AKİŞ GYO İÇİN YAYINLADI

Sustainable Fitch, Türkiye'de finans sektörü dışında ilk kurumsal firma ÇSY (çevresel, sosyal, yönetişim) raporunu Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı için yayınladı. Raporda Akiş GYO, çevresel, sosyal ve yönetsel uygulamalar bakımından değerlendirilirken, şirket uygulamalarının en yüksek ikinci seviyede olduğu belirtildi.

BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'ndeki tek gayrimenkul yatırım ortaklığı olan Akiş GYO'nun, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumlu bir şekilde faaliyet gösterdiği belirtilen raporda, Akiş GYO'nun sektöründe en yüksek 'Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu'na sahip olduğu vurgulandı.

Akiş GYO olarak, kurum kültürünün vazgeçilmez parçası olan sürdürülebilirliği her alanda hayata geçirmeye devam edeceklerini vurgulayan Akiş GYO Genel Müdürü Levent Çanakçılı şunları kaydetti: "2022'de enerji ve su verimliliği çalışmalarımızla alışveriş ve yaşam merkezlerimizin her ikisinde de tasarruf sağladık. Sürdürülebilirliğin çevresel boyutu kadar sosyal boyutuna da verdiğimiz önem doğrultusunda, en değerli sermayemiz olan çalışanlarımızın kişisel ve mesleki gelişimlerini artırmaya yönelik uygulamalarımıza ve toplum için katma değer yaratan projelerimize devam ettik. Her alanda olduğu gibi iş dünyasında da toplumsal fırsat eşitliği sunarak tercih edilen işveren markası olmak için attığımız adımların sonucunda, sektörümüzde "İş'te Eşit Kadın'' sertifikası almaya hak kazanan ilk şirket olduk."

NB Ekonomi

25.08.2023 AKİŞ GYO "SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İDEALİ" DOĞRULTUSUNDA İLERLİYOR

Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi'nde işlem gören tek gayrimenkul yatırım ortaklığı (GYO) şirketi olan Akiş GYO, bu yıl ilk kez raporlamasını yaptığı Karbon Saydamlık Projesi (CDP) İklim Değişikliği Programı’ndan "B Yönetim Seviyesi" notunu alarak, sektöründe halka açık raporlama yapan tek GYO oldu.

Akkök Holding bünyesinde 2005 yılında kurulan AKİŞ GYO, Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvuruyla 18 Mayıs 2012'de "Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı" unvanını aldı, 9 Ocak 2013'te Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı.

"Her işimizin temelinde mutluluğunuz var" ilkesiyle hareket eden şirket, Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi'nde işlem gören tek gayrimenkul yatırım ortaklığı (GYO) şirketi. Akiş GYO, bu yıl ilk kez raporlamasını yaptığı Karbon Saydamlık Projesi (CDP) İklim Değişikliği Programı'ndan "B Yönetim Seviyesi" notunu alarak, sektöründe halka açık raporlama yapan tek GYO oldu. "Sürdürülebilirliğin çevresel boyutu kadar sosyal boyutuna da önem vererek sürdürülebilir kalkınma ideali doğrultusunda ilerliyoruz" diyen AKİŞ GYO'nun Genel Müdürü Levent Çanakçılı, çalışmalarını, bu yıl 4'üncüsünü yayımladıkları sürdürülebilirlik raporlarının detaylarını ve hedeflerini şöyle anlatıyor:

"Sürdürülebilir değer yaratıyoruz"
"Dijitalleşme, bilgi güvenliği, iklim mücadelesi gibi pek çok farklı alanda süreçlerimize 'sürdürülebilirliği' entegre ederek çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. 2022 yılındaki faaliyetlerimizi kapsayan raporumuzda; kurumsal yönetişim, dijitalleşme ve inovasyon, iklim değişikliği ile mücadele, çalışma hayatı, müşteri memnuniyeti, iş sağlığı ve güvenliği, toplumsal gelişime katkı ana başlıklarında yaptığımız çalışmaları paylaşırken gelecek yıllarda da sürdürülebilir değer yaratmaya odaklandığımızı, hızla ilerleyen teknolojiye uygun süreç ve yöntemler geliştirmeye devam edeceğimizi paylaşıyoruz. Kurumsal sürdürülebilirlik performansı üst düzeyde olan şirketlerin yer aldığı BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde işlem gören tek GYO şirketi olmanın yanı sıra, bu yıl ilk kez raporlamasını yaptığımız Karbon Saydamlık Projesi İklim Değişikliği Programından "B Yönetim Seviyesi" notunu alarak, sektörümüzde halka açık raporlama yapan tek GYO olmanın gururunu yaşadık.

Ayrıca Kurumsal Yönetim Derecelendirme notumuzu 9,63'ten 9,64'e yükselterek, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve inşaat şirketleri arasında "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu" en yüksek şirket konumumuzu korumayı başardık. Türkiye'de varlık ve piyasa değeri açısından sektörünün en büyük oyuncularından biri olup, sahip olduğumuz ticari gayrimenkuller ile geniş sosyal, çevresel ve ekonomik etki alanları oluşturarak, paydaşlarımız için değer üretiyoruz."

Hedef 2030'a kadar elektrik tüketiminde yüzde 35 tasarruf
"2022'de çevresel sürdürülebilirlik alanında önemli çalışmalara imza attık. Enerji ve su verimliliği çalışmaları ile 2021 yılı son 6 ay ve 2022 yılı ilk 6 ayı arasında AVMTerde elektrik tüketimini yüzde 8, su tüketimini yüzde 4 mertebesinde azaltmayı başardık. AKİŞ GYO olarak sürdürülebilirlik konusunda enerji verimliliği anlamında AVM lerimizde elektrik tüketimini 2030 yılına kadar ortalamada yaklaşık yüzde 35'lik bir tasarruf etmeye odaklandık. Bunun için şirket araçlarında elektrikli araçların payını artırmayı ve işin ziyaretçi ayağında ise elektrikli araçlarla gelişi teşvik ederek toplumsal farkındalık yaratmayı planlıyoruz."

"STK'ları, müşterilerimizi, kadın çalışanlarımızı unutmuyoruz"
"İşin sosyal boyutundaki hedeflerimizi, her sene minimum 5 STK ile iş birliği yaparak hem onlara destek olmak hem de destek olunmasını sağlayacak alan ve fırsatları yaratmak, müşteri deneyimini artırıcı dijital uygulamaların sayısını artırmak ve kadın çalışan oranımızı yüzde 40 üzerine çıkarmak şeklinde sıralayabiliriz. Bütün yaptığımız çalışmalar kapsamında hem raporlamalarımızı uluslararası normlar dahilinde yayınlanamaya ve de çeşitlendirmeye devam etmek, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer almaya devam etmekle sektörümüzdeki öncü konumumuzu korumak da ana odak noktamız olarak ön plana çıkıyor."

"2023 sonunda ofiste plastiği sıfırlayacağız"
"Plastik kullanımının azaltılması için de çeşitli uygulamaları devreye alıyoruz. Akkök Holding’in imzacısı olduğu İş Dünyası Plastik Girişimi (İPG) için hazırlanan "Plastik Taahhütleri Rehberi" kapsamında taahhütlere katkı sağlamayı hedefliyoruz. AKİŞ GYO merkez ofisimizde tek kullanımlık plastik ve plastik torbaların kullanımlarını en geç 2023 yıl sonunda sıfıra indirerek 0,32 ton azaltım elde etmeyi planlıyoruz. Ayrıca, her alanda olduğu gibi iş dünyasında da toplumsal fırsat eşitliği sunarak tercih edilen işveren markası olmak için attığımız adımların sonucunda, sektörde "iş'te Eşit Kadın" Sertifikası almaya hak kazanan ilk şirket olduk."

NB Ekonomi

10.03.2023 AKİŞ GYO 2022 YILINDA 5,5 MİLYAR TL NET KÂR ELDE ETTİ

Akkök Holding’in gayrimenkul sektöründeki iştiraki Akiş GYO, 2022 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Akiş GYO Genel Müdürü Levent Çanakçılı, "Zorlu geçen iki yılın ardından, faaliyet gösterdiğimiz ticari gayrimenkul ve perakende sektörü 2022 yılında her geçen gün ivmelenen alışveriş hacmi ile eski dinamizmine geri döndü. Pandemi etkilerinden iyice uzaklaştığımız 2022 yılı, doluluk seviyeleri ve maliyet yönetimi dinamikleri açısından 2019 yılını yakaladığımız, hatta üzerine koyduğumuz bir yıl olarak geride kaldı. Yüksek doluluk oranıyla öne çıkan AVM'lerimizdeki güçlü operasyonel performans neticesinde, konsolide gelirlerimizi yıllık bazda yüzde 112 mertebesinde artırırken, aktiflerimizi de yüzde 79 oranında büyütebildik" diye konuştu.

Dünya

17.01.2023 AKİŞ GYO SEKTÖRÜNDE "İŞ'TE EŞİT KADIN SERTİFİKASI" ALMAYA HAK KAZANAN İLK ŞİRKET OLDU

Fırsat eşitliğine yönelik taahhüt ve söylemlerini eyleme geçirmiş olan Akiş GYO; Intertek tarafından yapılan bağımsız denetim sonrası Yönetim Sistemi, İşe Alım ve Çalıştırma, İş Sağlığı ve Güvenliği, Tedarik Zinciri ve Sosyal Etki ana başlıkları altındaki toplamda 50’den fazla kriterde değerlendirilerek geçme derecesinin 70 puan olduğu denetimden 89 puan aldı ve “İş’te Eşit Kadın” sertifikasını almaya hak kazandı.

İş’te Eşit Kadın Sertifikası alan kurumlar 2015’te Birleşmiş Milletler’e üye tüm ülkeler tarafından kabul edilen "17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı"nı gerçekleştirme yolundaki sürece de katkı sağlıyorlar. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik yapılan her çalışma ulusal ve global ölçekte de bütünsel bir amaca hizmet ediyor.

AKİŞ GYO, ayrıca Gayrimenkul sektöründe bu belgeyi alan ilk şirket olmuştur.

AKİŞ GYO Basın Bülteni

27.10.2022 AKİŞ GYO'YA GYODER'DEN İKİ ÖDÜL

Akkök Holding'in gayrimenkul sektöründeki iştiraki Akiş GYO, Türkiye’nin önde gelen gayrimenkul platformlarından GYODER tarafından organize edilen 17. Gayrimenkul zirvesinde, GYODER'in gayrimenkul yatırım ortaklıklarını teşvik ve onore etmek, aynı zamanda da farkındalık sağlamak amacıyla düzenlediği ve sektörde bir ilk olan GYO ödüllerinde iki farklı kategoride ödülün sahibi oldu. Akiş GYO, gayrimenkul sektörüne, topluma ve sürdürülebilirliğe sağladığı katkılar kapsamında GYODER Toplumsal Katkı ve GYODER Sürdürülebilirliğe Katkı ödüllerinin sahibi olmaya hak kazandı.

Akkök Holding'in stratejik iş alanları arasında konumlandırdığı gayrimenkul sektöründeki iştiraki Akiş GYO, sektöre değer katan projelerine hız kesmeden devam ediyor. Toplumun ihtiyaç ve taleplerini önceliklendiren, sürdürülebilirliği ise en önemli şirket politikaları arasında konumlayan AKİŞ GYO bu başlıklarda hayata geçirdiği aksiyonlar ile GYODER’in gayrimenkul sektörünün algısını güçlendirerek gelişimini destekleyen projeleri ödüllendirmek amacıyla verdiği GYODER Toplumsal Katkı ve GYODER Sürdürülebilirliğe Katkı ödüllerinin sahibi oldu.

Sosyal becerilerin gelişimine katkı
Akiş GYO önderliğinde EBRD Teknik desteği ile AYD, Direm Fikir Atölyesi ve TAMPF iş ortaklarıyla hayata geçirilen “BİZ1İZ” Alışveriş Merkezleri Hizmet Çalışanı Eğitim ve Gelişim Programı, 2022 GYODER Topluma Katkı Ödülü’nü almaya layık görüldü. Akiş GYO’nun sürekli öğrenme ve gelişim anlayışını çalışanlarından, taşeron hizmet çalışanlarına uzanan geniş bir ekosistemde uygulamak amacıyla hayata geçirdiği, sahanın ihtiyaçlarını, sorunlarını ve gelişim alanlarını destekleyen program kapsamında taşeron çalışanların sosyal ve iş becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alan tek GYO
Sürdürülebilirliği ana gündem maddelerinden biri olarak ele alan ve çevreye ve topluma duyarlı, inovasyon ve dijitalleşme odaklı uygulamalarını geliştirmeye odaklanan Akiş GYO, 2022 yılı itibarıyla Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi'ne girmeye de hak kazandı. BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alan tek GYO olan Akiş GYO, GYODER’in belirlediği kriterler kapsamında bu alanda gerçekleştirdiği çalışmalarını 2022 GYODER Sürdürülebilirliğe Katkı Ödülü ile taçlandırdı.

"Sektöre ve topluma değer katan aksiyonlarımıza devam edeceğiz"
Akiş GYO Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü İ. Gökşin Durusoy “Gayrimenkul sektörüne, topluma ve sürdürülebilirliğe örnek olacak projeler geliştirerek bu yöndeki çalışmalarımızı sürekli kılmak her zaman stratejimizin temelini oluşturuyor. Bu kapsamda sektörün öncü platformlarından GYODER tarafından GYODER Toplumsal Katkı ve GYODER Sürdürülebilirliğe Katkı ödüllerinin sahibi olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Hem şirketimize hem iş ortaklarımıza hem de topluma değer katan aksiyonlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.

20.03.2022 AKASYA TOKEN İÇİN İMZALAR ATILDI

Akiş GYO'nun yatırımcısı olduğu, alışveriş merkezlerinden Akasya, İyi Hareket İnovasyon Teknoloji A.Ş (Colony) ile blok zinciri teknolojisine dayanan bir kripto varlık üretilmesi ve üretilen kripto varlığın satılması ile ilgili iş birliği anlaşması imzaladı.

Akiş GYO A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Gökşin Durusoy, "Akasya Token, blockchain teknolojisinin gelecekte getireceği olanaklara ilk erişim olanağı sunması açısından büyük fırsatlar içeriyor. Akasya Token bir ödeme aracı değil, bunun yerine 'Utility Token' olarak bilinen fayda bazlı bir token türü olarak geliştirildi. 'Utility token' olarak bilinen benzerlerinden AVM için yapılan ilk proje olması ile ayrışan Akasya Token'in sektördeki dinamikleri değiştireceğine iannıyoruz. Kullanıcılarımız için özel lounge alanından, kişiselleştirilmiş müşteri hizmetlerine, gece alışverişinden, öncelikli indirim fırsatlarına kadar pek çok ilki 'Akasya Token' ile hayata geçireceğiz. Ayrıca projemiz, Akasya AVM'nin NFT (non-fungible token) ve metaverse gibi perakende ile gayrimenkul sektörlerini derinden etkileyen makro trendlere erken adaptasyonu kapsamında, bu dünyaya atılan ilk adım olma özelliğini taşıyor. Önümüzdeki dönemde Akasya AVM'nin metaverse dünyasında var olması dahil pek çok proje için fikir süreçlerimiz devam ediyor" diye konuştu. Colony Kurucu CEO, Ali Erhan Tamer, "Akasya’nın token ekonomisine olan inancına ve uzun vadeli metaverse hedeflerine yol arkadaşlığı yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Akasya Token projesi alışveriş merkezlerinin gelecek vizyonuna rehberlik etmesi açısından fazlasıyla önemsediğimiz bir proje. Sadece arzı ile değil sonrasında sunacağı faydalar ile örnek teşkil edecek bu proje için tüm Akasya ekibine bizi tercih ettikleri için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Hürriyet

06.03.2022 AVM'LER DOLDU, KİRA GELİRİ %82.8 YÜKSELDİ

Akiş GYO, 2021 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Akiş GYO Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü İ. Gökşin Durusoy, "Kovid-19 kısıtlamalarının sona ermesiyle 2021 yılının ikinci yarısı AVM'lerimizde ciro rekorlarının kırıldığı bir dönem oldu. Özellikle dördüncü çeyrekte salt kira gelirlerimiz 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 82.8 arttı" ifadelerini kullandı. Akbatı ve Akasya alışveriş merkezlerinde sırasıyla yüzde 94 ve yüzde 98 gibi geçmişten gelen yüksek doluluk oranları korunurken, şirket 2021'de 237.9 milyon TL net kâr elde etti.

Akşam

AKASYA AVM İLE BİNBİN SCOOTERS’IN ÇEVRECİ İŞ BİRLİĞİ

Akasya AVM, ulaşımın eğlenceli hali BinBin Scooters ile iş birliği yaptıklarını açıkladı. AVM, iş birliği kapsamında, karbon ayak izini azaltmayı ve misafirlerini elektrikli araç kullanımına teşvik etmeyi amaçlıyor.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Kullanıcı dostu mobil uygulaması ile anlık kiralama imkanı sağlayan ve şehir içi ulaşımı kolaylaştıran BinBin artık Akasya ana giriş kapısı önünde. Bu iş birliği ile karbon ayak izini azaltmayı ve misafirlerini elektrikli araç kullanımına teşvik etmeyi amaçlayan Akasya çevreci, eğlenceli ve pratik ulaşım çözümlerini hayata geçiriyor. Alışveriş merkezine gidiş ve gelişlerde BinBin kullananlarını çok özel indirimler ve sürprizler de bekliyor. Kullanıcılar, BinBin sürüşlerinde Akasya Mobil Uygulaması’nı indirerek iki kullanımlık kod ile iki kez yüzde 20 indirimli sürüş keyfi yaşayacaklar. Bunun yanı sıra Akasya BinBin Durağı açılışına özel Akasya Mobil Uygulaması kullanıcılarına hediye olarak kahve ikram edilecek” denildi.

DHA

AKASYA VE AKBATI’YA I-REC YENİLENEBİLİR ENERJİ SERTİFİKASI

Akasya ve Akbatı alışveriş merkezleri, yenilenebilir enerji yatırımını ve kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla IRECS International tarafından verilen I-REC Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası almaya hak kazandıklarını duyurdu. AKİŞ GYO tarafından yapılan açıklamada, “Üretilen her birim elektriğin, kaynağından başlayarak takip edilmesini ve nihai tüketiciye kadar izlenebilmesini sağlayan bu sistemle tüketicilerin bilinçli ve güvenilir bir seçim yapmasına katkı sağlanıyor” denildi.

Akiş GYO bünyesinde bulunan Akasya ve Akbatı alışveriş merkezleri, yüzde 100 yenilenebilir yeşil enerjiye geçerek I-REC sertifikası aldı. İki alışveriş merkezinin, bu sertifika ile yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik kullanımı belgelenecek. Bu çalışma karbon salınımının azaltılmasına önemli bir katkı sağlarken, sistem sayesinde sürdürebilir yaşama da destek verilecek. Akasya ve Akbatı’da kullanılacak elektriğin yaklaşık 90 bin ağaç karşılığı karbon azalımı sağlaması ve ayrıca, 2031’e kadar bu karbon azalımının yaklaşık 1 milyon ağaca eşdeğer şekilde elde edilmesi öngörülüyor.

Konuyla ilgili Akiş GYO tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“RECS International tarafından geliştirilen, üretilen veya tüketilen elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini belgeleyen uluslararası sertifika sistemi I-REC Yenilebilir Enerjisi Sertifikası, Avrupa ve ABD’de yenilenebilir enerji yatırımlarını ve tüketimini yaygınlaştırmak amacı ile yoğun bir şekilde kullanılıyor. Türkiye’de mevcut senaryoda yenilenebilir enerji sertifikasyonu ulusal (YEK-G) ve uluslararası (I-REC) düzenlemeler doğrultusunda işlerlik gösteriyor. Türkiye’de yenilenebilir enerji santralleri 2015 yılından bu yana I-REC standardı kapsamında sertifikasyonu denetiminde yürütülüyor. Akasya ve Akbatı alışveriş merkezleri daha önce dünya genelinde 25 ülkede benimsenen bina çevresel değerlendirme sistemi olan BREEAM (Building Research Establishment-Environmental Assessment Method) Sürdürülebilir Bina Sertifikası ve bunun yanısıra Sıfır Atık Belgesi’ni de almaya hak kazanmıştı.”

DHA

AKBATI YENİ YAŞINDA HAYATA HAYAT KATIYOR

Akbatı, dokuzuncu yaş kutlamaları kapsamında ağaçlandırma çalışmalarına yeni bir bakış açısı getiren Ecording iş birliği ile 9 bin adet ağaç tohumunun havadan ekimini gerçekleştirecek. Yeni yaşında sürdürülebilir yaşam projelerini anlamlı bir destekle geliştiren Akbatı, tüm misafirlerini sedir ve kızılçam ağaçlarından oluşacak orman için desteğe bekliyor.

Kurulduğu 2011 yılından bu yana insana ve çevreye yönelik sürdürülebilir pek çok projeye imza atan Akbatı, Eylül ayında dokuzuncu yaşını kutluyor. Akbatı, dokuz yıllık heyecan dolu serüveni için ağaçlandırma faaliyetlerine yenilikçi bir bakış açısı katıyor. Dokuzuncu yaşına özel olarak Ecording iş birliği ile çevre teknolojilerinden faydalanarak ulaşılması zor olan alanları yeşillendiriyor. Ecording tarafından geliştirilen ve ağaçlandırılması gereken ulaşılması zor alanlara havadan tohum topu atışları gerçekleştirilen insansız hava araçları olan ecoDrone’lar tohumların da toprakla sağlıklı ve hızlı şekilde buluşmasını sağlıyor. Ekim ayında gerçekleşecek havadan ecoDrone’lar aracılığı ile 9 bin tohum topunun ekimine ait görüntüler ise çok yakında paylaşılacak.

Ağaçlandırma çalışmalarına yeni bir bakış açısı getiren Ecording, geliştirdiği ecoDrone’larla erişimi zor alanlarda sadece 10 dakikada 2 bin 500 tohum atışı gerçekleştiriyor. Ecording, “Ağacım Nerede” uygulamasıyla atışı gerçekleşen tohumların doğa ile nasıl buluştuğu görülebiliyor ve fidanların durumu takip edilebiliyor.

Akbatı, misafirlerini de sürdürülebilir yaşam felsefesi ile gerçekleştirdiği dokuzuncu yaş kutlamalarına desteğe davet ediyor. Misafirler, Akbatı resmi sosyal medya hesaplarında ve alışveriş merkezi içerisinde yer alan afişlerdeki QR kodunu okutarak ücretsiz tohum toplarının atılmasını destekleyebiliyor.

Sedir ve kızılçam ağaçlarından oluşacak kocaman bir orman ile Akbatı dokuzuncu yılında sadece insana değil, yaşamın her alanına dokunmaya devam edecek.

22.08.2021 İLK YARIDA 142 MİLYONLUK GELİR

Akkök Holding'in stratejik iş alanları arasında konumlandırdığı gayrimenkul sektöründeki iştiraki Akiş GYO, 2021 ilk yarıyıl finansal sonuçlarını açıkladı. Pandemi kaynaklı kısıtlamaların ve alışveriş merkezlerinin kısmen kapalı kalmaya devam ettiği 2021 yılının ilk yarısında, Akiş GYO aktiflerini yüzde 5 büyütürken, konsolide olarak 142 milyon TL gelir elde etti. Şirketin yüzde 100 sahibi olduğu Akbatı ve Akasya alışveriş merkezleri ilk yarıyı sırasıyla yüzde 94 ve yüzde 98 doluluk oranlarıyla geçirdi. Akiş GYO Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü I. Gökşin Durusoy, "Haziran ayında AVM'lenmizde ciro rekoru kırıldı. Yeni kısıtlamalar gelmezse 2021 yıl sonu itibariyle AVM ciroları anlamında 2019'u yakalayıp bir miktar üzerine de koyabiliriz. Ziyaretçi sayıları ise biraz daha geriden geliyor ama oraçla da her geçen gün artan ivmeyi gözlemliyoruz, öte yandan yılın başında açıkladığımız Erenköy binamızda kiracımız olacak olan Boyner'in de yılın ikinci yarısında operasyonlarına başlamasıyla kira gelirlerimizi de artıracağız" dedi.

Milliyet

29.10.2020 NASA'DAKİ HAVALANDIRMA TEKNOLOJİSİ TÜRKİYE'DE

NASA'nın uzay istasyonları ve uzay mekiklerinde havayı filtrelemek için kullandığı özel "UV PHI Celi (photohydroionization)" teknolojisi İstanbul'daki Akbatı ve Akasya alışveriş merkezlerinde kullanmaya başladı. Türkiye'de ilk kez kullanılan bu sistemde klima santrallerine entegre edilen cihazlar sayesinde; bakteri, virüs ve diğer patojenlerin DNA'sı kırılarak hastalığa neden olan özellikleri etkisiz hale geliyor, böylece havada barınabilen polen, kötü koku, toz, küf, duman, bakteri ve en önemlisi virüslere karşı yüzde 99,9 oranında koruma sağlanıyor.

Kovid-19 dahil pek çok viral hastalık ile solunum yolu hastalığının da yayılmasının önüne geçiliyor. Akasya ve Akbatı'da klima santrallerine yeni entegre edilen HVAC PHI Celi sistemi (Aktif Oksidasyon Sistemi) sayesinde; bakteri, virüs ve diğer patojenlerin DNA'sı kırılarak hastalığa neden olan özellikleri etkisiz hale geliyor. Böylece Kovid-19 dahil pek çok viral hastalık ile solunum yolu hastalığının da yayılmasının önüne geçiliyor.

Akiş GYO A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Gökşin Durusoy, "Uzmanlar, Kovid-19 dahil pek çok viral hastalığın, solunum yolu hastalığının klima aracılığıyla bulaşabildiğini aktarıyor. Alışageldiğimiz klimalar bu hastalığın yayılımını artırabilir. Ortam havasının temizlenmesi önemli ve hastalığın yayılmaması için yaptığımız bir dizi yatırıma ek olarak, özel olarak getirttiğimiz HVAC PHI Celi sistemi sayesinde içimiz çok rahat. Enerji tasarrufu ve dönüşümü açısından daha az işlevsel bir yol olmasına rağmen bu sistemi tercih etmemizin asıl sebebi; güvenli ve temiz hava sahasını garanti etmesi" diye konuştu.

Milliyet

13.10.2020 AKASYA VE AKBATI'YA GÜVENLİ AVM BELGESİ

AKİŞ GYO çatısı altında faaliyet gösteren Akbatı ve Akasya alışveriş merkezleri, 'sıfır risk' politikasını TSE tarafından da tescilledi. Akasya ve Akbatı, TSE tarafından belirlenen hijyen, enfeksiyon önlem ve kontrol belgelendirme kriterlerinin tümünü sağladığı tescillenen İstanbul'daki ilk alışveriş merkezleri olarak 'TSE KOVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi' almaya hak kazandı. Yapılan çalışmalar kapsamında Akasya ve Akbatı'da havalandırma sistemleri yüzde 100 taze hava ile beslenerek iklimlendirme oluşturuluyor.

Akşam

07.10.2020 YENİ GİRİŞİMLERE 450 BİN DOLAR DESTEK

İdacapital tarafından geliştirilen, Akiş GYO ve Akkök Holding işbirliğiyle yürütülen 'Innovate21st Yatırım ve İvmelendirme Programı' kapsamında finalistler belirlendi. Program sonunda seçilen start-up'lara 450 bin dolarlık destek sağlanacak. Program kapsamında 90'm üzerinde başvuru arasından seçilen ve sektöre yeni bir soluk getirebilecek 9 girişim finalde, şirket üst yönetimi ile yerli ve yabancı uzmanların oluşturduğu danışma kuruluna sunum yaptı. Program neticesinde ise AKİŞ GYO tarafından, 2020 hedefleriyle paralel olarak kozmetik sektöründe artırılmış gerçeklik üzerine çalışan Pulpo AK, lojistik ve depolama alanında pazar yeri mantığıyla hizmet veren Park Palet ve Navlungo girişimleri seçildi. AKİŞ GYO Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Gökşin Durusoy, "Gelişme payı yüksek alanlara, girişimlere yatırım veya onlarla iş birliği olanaklarını değerlendirebilmek amacıyla bu programı başlattık" dedi.

Milliyet

29.05.2020 AVM'NİN HAVASI NASA SİSTEMİ İLE TEMİZLENECEK

Alışveriş merkezlerinde, asansörler ayak pedalları ile kontrol edilirken, havalandırma için NASA'nın uzay istasyonu sistemi uygulanacak.

TÜRKİYE'DE koronavirüs salgının görülmesinin ardından birçok sektör faaliyetlerine ara verdi. Salgınla mücadele kapsamında halk sağlığını korumak için kapılarını kapatan Akbatı ve Akasya AVM, ziyaretçiler için "sıfır risk" prensibiyle hazırlandığını açıkladı. 1 Haziran'da açılacak her iki alışveriş merkezi için alınan önlemler şöyle: NASA'nın uzay istasyonları ve mekiklerinde havayı filtrelemek için kullandığı sistem baz alındı. Aynı metotla bütün klima kanallarının içine UV ışınları koyulacak, böylece bütün hava birebir bu ışınlarla dezenfekte edilerek AVM'ye verilecek.

Bu şekilde yüzde 99.9 bütün virüs ve bakterilerden arındırılmış olacak. ABD'den getirilecek cihaz, ağustos ayı itibariyle iki AVM'de de kullanılacak.

UV IŞINIYLA DEZENFEKTE
Asansörleri belli bir süre için sadece engelli, hamile, pusetli ve yaşlı ziyaretçilerin kullanımına açılacak. En fazla 2 kişi binebilecek. Ziyaretçiler gitmek istedikleri katın pedalına basarak, asansörleri çağırabilecek. Yürüyen merdivenlerde el bantlarının içine UV ışınlar konuldu. Bantlar ışınlar sayesinde sürekli dezenfekte edilecek. Aynı zamanda yürüyen merdivenlerde ziyaretçilerin 'üç basamak mesafe' kuralına uymaları için düzenlemeler oluşturuldu.

Akşam

09.01.2020 AKİŞ GYO ‘UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT’A ÜYE OLDU

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (United Nations Global Compact) katılımcısı oldu.
Akkök Holding’in stratejik iş alanları arasında konumlandırdığı gayrimenkul sektöründeki iştiraki Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi için üyelik süreci başarıyla tamamlandı.

160 ülkeden 9 bin 500 şirket
Sürekli rekabet içerisindeki iş dünyasına ortak bir kalkınma kültürü oluşturmak üzere evrensel ilkeler öneren ve yenilikçi bir kurumsal sorumluluk yaklaşımı olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, ilk defa 2000 yılında hayata geçirildi. Bugün, 160'tan fazla ülkede 9 bin 500'den fazla şirket ile birlikte 3 bin iş dışı imzacısı bulunuyor. Ayrıca 70'ten fazla yerel ağ ile dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik girişimi olarak konumlandırılıyor.

‘Global Compact hareketinin parçası olmaktan mutluyuz’
Akiş GYO Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü İ.Gökşin Durusoy, “İçinde yaşadığımız toplumun ihtiyaçlarına yönelik işler yapmak önceliklerimizin başında geliyor. Küresel İlkeler Sözleşmesi, şirketler için insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele başlıkları altında konumlanan 10 ilkeyi kapsıyor. Bu hareketin bir parçası olduğumuz için mutluyuz. Kurumsal sorumluluk örneği göstererek şirketimiz ve ülkemiz yararına hareket etmenin gururunu yaşıyoruz” dedi.

dunya.com

13.09.2019 AKİŞ GYO'DAN İLK TAHVİL İHRACI

Akkök Holding'in stratejik iş alanları arasında konumlandırdığı gayrimenkul sektöründeki iştiraki Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (Akiş GYO), üç ayda bir değişken faizli kupon ödemeli ve 2 yıl vadeli 100 milyon TL'lik tahvil ihracını başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu. 10 Eylül tarihinde Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirilen ve şirket tarihinde ilk olan tahvil ihracına kurumsal yatırımcılar, portföy yönetim ve sigorta şirketleri yoğun ilgi gösterdi. Akiş GYO A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Gökşin Durusoy, tahvil ihracının başarıyla tamamlandığını belirterek, "Şirketimiz adına sermaye piyasalarındaki ilk tahvil ihracı işlemini gerçekleştirdik" diye konuştu.

Milliyet

01.03.2019 AKİŞ GYO'NUN GELİRİ 396 MİLYON TL OLDU

Akkök Holding’in gayrimenkul sektöründeki iştiraki Akiş GYO 2018 finansal sonuçları açıklandı. 2018’de aktiflerini yüzde 31, özkaynaklarını ise yüzde 45 büyütmeyi başaran Akiş GYO konsolide olarak 396milyon TL gelir elde etti. 2018 yılında yaşanan döviz kuru dalgalanmaları ve perakende sektöründeki yapısal değişikliklere rağmen şirketin yüzde 100 sahibi olduğu Akbatı ve Akasya alışveriş merkezleri performanslarını devam ettirdi. Akiş GYO A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü İ. Gökşin Durusoy “Perakendede yapısal değişikliklerin yaşandığı bir ortamda şirket olarak bir yılı daha başarıyla tamamladık” diye konuştu.

Milliyet

01.03.2019 "START UP'LARA YATIRIM YAPACAĞIZ"

Akiş GYO, Akkök Holding bünyesinde 2005 yılında kuruldu. Mayıs 2012'de Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı unvanını alarak 2013'ten itibaren Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. Bugüne kadar Akbatı ve Akasya gibi iki büyük AVM projesine imza atan Akiş için geçtiğimiz yıl önemli bir gelişme hayata geçti. Şirket Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'na (EBRD) yüzde 7,36'lık hisse satışı gerçekleştirdi. Böylelikle uluslararası çok değerli bir paydaş kazandıklarını belirten Akiş GYO Genel Müdürü İ. Gökşin Durusoy, "Bu stratejik ortaklığın önümüzdeki dönem projelerimizde de bize önemli bir değer katacağını düşünüyoruz" diyor. Akiş için 2018 yılındaki diğer önemli gelişme de şirketin yurt dışında yatırıma başlaması. Londra'nın ana ticaret merkezine yaklaşık 25 dakika uzaklıkta olan Aldgate bölgesinde geliştirilen bu konut projesinin inşaatına bu yıl içinde başlamayı planladıklarını söyleyen Durusoy, bu projeyle Türkiye'ye döviz girdisi sağlamayı ve pazarda hareket alanlarını genişletecek bir başlangıç yapmayı amaçladıklarını ifade ediyor. Akiş GYO, yurt dışına açılmanın yanında artık cadde mağazacılığına da yatırım yapıyor. Bu doğrultuda ilk iş birliğini Bağdat Caddesi'nde Uşaklıgil Apartmanı için Beymen ile yaptı.

Şirketin bu yıl gündeminde Bağdat Caddesi'ndeki inşaatı devam eden projeyi tamamlamak var. İstanbul Beykoz'da da yakın zamanda bir konut projesine başlamayı planlayan Akiş için bu yılın en heyecan verici ajandası Akasya'nın beşinci yıl kutlamalarıyla ikincisini gerçekleştirecekleri Akbatı Koşusu. Akasya AVM'de ziyaretçileri yeni konseptler ve yeni deneyimlerle buluşturmak için çalışmalarının devam ettiğini anlatan İ. Gökşin Durusoy, "Bu kapsamda Zuhal Müzik ve Tamirane iş birliğiyle Avrupa'nın en büyük müzik odaklı karma çekim merkezini yarattık. Elbet Steakhouse ve Divan Brasserie ile yiyecek içecek tarafında çeşitliliğimizi artırdık. Yakında açılmasını planladığımız Jazz Club'ında katılmasıyla Akasya'ya gelen herkesin kendisi için bir şeyler bulabileceği eğlence dünyası yaratıyoruz" diyor. Durusoy ayrıca Akasya içinde girişimcilik ekosistemini destekleyecek bir inovasyon merkezinin de çalışmalarını yürütüyor. "Mentorluk başta olmak üzere girişimcilere çeşitli faydalar sağlamayı hedeflediğimiz bu merkezde perakende alanındaki start up'lara yatırım yapmayı amaçlıyoruz" diye konuşuyor.

Capital

30.05.2018 YURTDIŞI AÇILIMINA LONDRA'DAN BAŞLADI

Akkök Holding şirketlerinden Akiş GYO yurtdışına açılıyor. Akiş GYO varlık çeşitliliğini artırmak adına ilk yurtdışı yatırımı olarak Londra'nın ana ticaret merkezine yakın Aldgate Bölgesi'nde hayata geçirilecek olan projeye ortak olacak.

Akiş GYO Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Gökşin Durusoy yeni yatırım kararıyla ilgili olarak, "Yurtdışına açılım stratejimizin ilk adımlarını atmış olmaktan mutluyuz. Geçtiğimiz ay tamamladığımız hisse satışı sonrası güçlenen mali yapımızla uzun zamandır üzerinde çalıştığımız bir projeye başlamaya karar verdik. Türkiye'yi global arenada temsil etmek üzere yola çıkıyoruz. Gayrimenkulün her alanındaki doğru projelere, doğru finansman ve doğru ortaklarla girebiliriz. Uluslararası pazarlarda yatırım yaparak şirketimizin büyümesi ve paydaşlar için yarattığı değeri sürdürülebilir kılmak için çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu.

Durusoy, Türkiye'de belli büyüklüğe ulaştıklarını hatırlatırken, artık özellikle Avrupa'daki yatırım fırsatlarını titizlikle incelediklerini açıkladı: "Yurtdışında ilk yatırımımız konut alanında olacak olsa da kendimizi dar kapsamla sınırlamıyoruz. Bizim için de çok büyük riskler almadan test edeceğimiz bu ilk yatırım önemli bir tecrübe olacak. Londra'nın ana ticaret merkezine yaklaşık 25 dakika uzaklıkta olan Aldgate bölgesinde yatırım yapacağız. Gelişime açık ve talebin yüksek olduğu bir lokasyon. Konut fiyatları Londra ortalamasının hatırı sayılır derecede üstünde artıyor". Durusoy, fırsatları incelediklerini belirtirken, "Amacımız, yurtiçi ve yurtdışmdan sağladığımız gelirleri bundan önce olduğu gibi yatırımcılarımıza kâr payı olarak dağıtarak hem yerli yatırımcıların dünyadaki gayrimenkul getirisinden faydalanmasını sağlamak, hem de Türkiye'de global tanımına uygun faaliyet gösteren tek gayrimenkul yatırım ortaklığı statüsünü ivmelendirerek sürdürmektir" dedi.

Milliyet

11.04.2018 EBRD AKİŞ GYODAN 102 MİLYON TL’LİK ALIM YAPTI

Akkök Holding'in gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren firması Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin yüzde 17.39'luk hissesi Ünlü Menkul Değerler A.Ş.'nin aracılığı ile, BIST Toptan Alış Satış İşlemleri Uygulama Esasları kapsamında, aralarında Avrupa Kalkınma ve İmar Bankası'nın da (EBRD) olduğu yabancı ve yerli kurumsal ve nitelikli yatırımcılara satıldı. Bu işlem ile EBRD ilk kez Türkiye'de halka açık bir gayrimenkul yatırım ortaklığına yatırım yapmış oldu.

Avrupa Kalkınma ve İmar Bankası (EBRD), Akiş GYO hisse satışından 102 milyon lira alım gerçekleştirdi. EBRD, bu yatırımıyla şirketin çevre dostu ve sürdürülebilir gayrimenkul projeleri geliştirmesine destek olmayı ve şirket portföyüne değer kazandırmayı hedefliyor.

Akiş GYO A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Gökşin Durusoy ise yaptığı açıklamada EBRD'yi şirket ortağı olarak görmekten duyduğu mutluluğu dile getirirken, "EBRD ile çıktığımız bu yolculuk sadece şirketimize değil aynı zamanda ülkemiz geleceğine de yapılan bir yatırımdır. Akiş GYO, Akkök Holding çatısı altında yıllardır gayrimenkul sektörünün öncü şirketlerinden biri EBRD'nin yaptığı bu yatırım gayrimenkul sektöründe stratejik konumlanma anlamında doğru noktada olduğumuzun bir göstergesidir. EBRD'nin iş yaptığı ülkelerdeki tecrübelerinin Akiş GYO vizyonuyla birleşmesiyle gayrimenkul sektöründeki yerimizi daha da kuvvetlendireceğiz" diye konuştu.

Milliyet

01.04.2018 İSTİKRARLI BÜYÜME GELİRİ ARTIRIR

"Global Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi"ne giren Akiş GYO, cadde mağazacılığı yatırımlarına ağırlık verecek. Genel Müdür Gökşin Durusoy, son yıllardaki istikrarlı ve kapsayıcı büyüme rakamlarının % yatırım ortamını iyileştirdiğini, bu durumun yeni iş olanakları yarattığını söyledi.

Akiş Gayrimenkul Yatının Ortaklığı, 19 Mart itibarıyla global anlamda daha büyük -yatırımcı kitlelerine ulaşma olanağı sağlayan "FTSE EPRA/NAREIT" Global Gelişmekte olan Piyasalar Endeksi'nde yer almaya başladı. Global yatırımcı kitlelerine ulaşma yolunda önemli bir adım attıklarını söyleyen Akiş GYO Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Gökşin Durusoy. global anlamda yatırım yapılan bu endekslere dahil olmanın büyük önem taşıdığım kaydetti. Bağdat Caddesi'nde 4 farklı noktada sürdürdükleri yatırımların önemli bir kısmını önümüzdeki yıl tamamlayacaklarını söyleyen Gökşin Dıırusoy ile 2018 beklentileri ve AVM'leri konuştuk.

Bu yıl yapmayı hedeflediğiniz yatırımlar nedir?
2018 Akiş GYO adına hareketli bir yıl olacak. Beykoz'da 45 bin m2'lik bir alanda geliştireceğimiz konut projemizin inşaatına bu yılın sonunda başlamayı hedefliyoruz. Bölgede son birkaç yıldır konut arzı oldukça düşük. Üst segmente hitap edecek projelere yüksek talep var. Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğimize inanıyoruz. Buna ek olarak Bağdat Caddesi'nde geliştirmekte olduğumuz projelerimizin büyük kısmını 2019'da tamamlayacağız. Projelerimizin tamamlanmasıyla sürdürülebilir kira gelirimizi artıracağız. 2017 sonunda 4.3 milyar TL'lik varlık ve 2.5 milyarlık özkaynak değerimizle bindik gayrimenkul yatırım ortaklıklarından biri olduk. Büyüme ivmemiz yukarı yönlü

2018'de ekonomiye dair beklentiniz nedir?
Ekonomiyle ilgili olumsuz hava dünya çapında tartışılıyor. Buna karşı Türkiye'nin büyüme ivmesi yukarı hareket ediyor. Hayata geçirilecek yapısal reformlar olumsuz havanın dağılmasını sağlayacak. iş ve yatırım ortamı orta ve uzun vadede daha da iyileştirecek. AVM'ler dolu, yiyecek-içecek mekânları çok memnun.

Ekonomide olumsuz hava var mı?
Son yıllardaki istikrarlı ve kapsayıcı büyüme rakamları yatırım ortamının iyileşmesine katkı sundu. Bu durum yeni iş olanakları yaratarak hane halkının gelir seviyesinin artmasını sağladı. Perakende sektörü de bu olumlu havadan çok etkilenen alanlardan. AVM'ler 2017'de yılı yaklaşık 110 milyar TL'nin üzerinde ciro ile tamamladı. 2018 için bir daralma beklentimiz yok. Bir önceki yılda edilen ciro ve büyüme rakamlarının üzerine çıkacağımızı öngörüyoruz.

Sosyal sorumluluk projeniz olan Akbatı Koşusu, fikri nasıl gelişti? Hedefleriniz nedir?
Ziyaretçilerimize farklı deneyimler sunmak için Akbatı AVM bünyesinde bir ilke imza atarak, misafirlerimizi spor, sağlıklı yaşam, toplumsal farkındalık ve iyilik ekseninde buluşturmak üzere Akbatı Koşusu'nu hayata geçirdik. Koşu, bugün saat 09.00'da Bahçeşehir'de gerçekleştirilecek. Hem bölgede koşuyla ilgilenenleri bir araya getirmek hem de koşuya gönül veren sporculara ev sahipliği yapmayı amaçlıyoruz. 10.45'te ise 4-12 yaş çocuklar için Akbatı Çocuk Koşusu gerçekleşecek. Koşunun ardından festival park alanında saat 16.00'ya kadar devam edecek etkinliklerde, müzik dinletileri, sağlıklı yaşama dair kısa söyleşiler ve origami, makers club ve masal okuma gibi yaratıcı çocuk etkinlikleri yer alacak. Kayıt gelirlerinin bir kısmım Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı'na bağışlayacağız.

Siz bu yıl cadde mağazacılığına yöneldiniz...
Bu yıl Bağdat Caddesi'nde yer alan dört farklı lokasyonda yaratacağımız yeni kira gelirleri ile ortaklarımıza düzenli temettü geliri sağlamayı hedefliyoruz. Bu projelere 190 milyon dolar tutarında yatırım yaptık. Kent dokusuna uygun, kullanıcılara kendilerini özel hissettirecek yüksek kalite standartlarına sahip projeler geliştiriyoruz. Bu bakış açısıyla önümüzdeki dönemde İstanbul'daki diğer popüler caddelerde de benzer yatırımlar yapmayı planlıyoruz.

Sabah

24.03.2018 AKİŞ GYO GLOBAL ENDEKSE GİRDİ

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, 19 Mart itibarıyla global anlamda daha büyük yatırımcı kitlelerine ulaşma olanağı sağlayan "FTSE EPRA/NAREIT Global Gelişmekte olan Piyasalar Endeksi'ne dahil oldu. Şirketten yapılan yazılı açıklamada Akiş GYO Yönetim Kurulu Üyesi Gökşin Durusoy'un şu görüşlerine yer verildi: "Endekse dahil olarak hem yatırımcı tabanımızı genişletebilecek hem de global anlamda daha büyük ve daha farklı yatırımcı kitlelerine hitap etme ve onlarla paydaş olma şansını yakalayacağız."

Milliyet

22.03.2018 AKİŞ GYO GLOBAL ENDEKS LİSTESİNDE

Doğru zamanda, doğru lokasyonda, trend yaratan projeleriyle sektörün önemli aktörlerinden biri olan Akiş GYO, 19 Mart 2018 tarihi itibarıyla "FTSE EPRA/NAREIT Global Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi"nde yer aldı. Akiş GYO Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Gökşin Durusoy, "Bu endekse dahil olmamız bizim açımızdan son derece sevindirici ve önemsediğimiz bir gelişme" dedi.

Akşam

10.02.2017 4 MİLYAR LİRALIK GYO ORTAKLIĞI

Akiş GYO ve SAF GYO güçlerini birleştirdi 4 milyar liralık GYO ORTAKLIĞI A KKÖK Holding bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), SAF GYO ile birleşti. Birleşmeyle, iki şirket faaliyetlerine Akiş GYO çatısı altında devam edecek. Birleşmeden önce SAF GYO bünyesinde bulunan Akasya Alışveriş Merkezi, Akiş GYO çatısı altına girdi. Akbatı AVM'nin de sahibi olan Akiş GYO'nun birleşme sonrası özkaynak değeri 2.5 milyar TL'ye, toplam varlıkları 4 milyar TL'ye ve yıllık kira geliri 320 milyon TL'ye yükselecek. Akiş GYO bu birleşmeyle Türkiye'nin en büyük gayrimenkul yaürım ortaklıklarından birisi oldu.

YENİ YATIRIMLAR YOLDA
Ortaklık sonrası yeni yatırımlar için düğmeye bastıklarını belirten Akiş GYO Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Gökşin Dunısoy, Beykoz'a lüks konut, Kadıköy'de de ticari gayrimenkul ve konut yatırımı yapacaklarını söyledi. Bağdat Caddesi'ne 420 milyon TL yatırım yapacaklarım ve projeleri 2018 yılında tamamlanacağını belirten Dunısoy, "Cadde mağazacılığında ilk işbirliğimizi Beymen ile gerçekleştiriyoruz. Suadiye'de Beymen mağazası eylül ayında kapılarını ziyaretçilerine açacak" dedi. Dunısoy, yeni markaları Akpartman ile de yeni yaşam alanlan oluşturmayı hedeflediklerini belirtti Akpartman markalı ilk proje Akpartman Suadiye'de 3+1 ve 4+1 dubleks daireler yer alıyor.

BEYKOZ'A 150 MİLYON
Beykoz bölgesinde de yatırım fırsatlarını değerlendirdiklerini ifade eden Gökşin Durusoy, 2018 yılında 40 bin metrekare alan üzerinde 150 milyon TL'lik yatırımla konut ve ticari alanların bulunduğu projeye başlayacaklarım ifade etti. Öte yandan Akiş GYO, TOKİ'nin İstanbul Bulgurlu'daki 41 bin 570 metrekarelik arsasımn ihalesinde en yüksek teklifi 793 milyon lira satış geliri ve 301 milyon idare payı ile verdi. Önceki gun yapılan ihalenin ilk oturumuna 11 firma katıldı. Gelecek hafta yapılacak ikinci oturum ile kazanan belli olacak.

Hürriyet

10.02.2017 4 MİLYAR TLLİK BİRLEŞME AKİŞİ 3. SIRAYA YÜKSELTTİ

SAF GYO ile birleşen Akiş GYO'nun özkaynak değeri 2.5 milyar TL'ye toplam varlıkları 4 milyar TL'ye çıktı. Akiş GYO Genel Müdürü Gökşin Durusoy özel sektör GYO'ları arasında 3. sıraya yükseldiklerini kaydetti Akkök Holding bünyesinde faaliyet gösteren Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), SAF GYO ile birleşti. , Birleşmeyle, iki şirket faaliyetlerine Akiş GYO çatısı altında devam edecek. Birleşmeden önce SAF GYO 1 bünyesinde bulunan Akasya Alışveriş Merkezi; Akbatı Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin de sahibi olan Akiş GYO bünyesine girdi. Birleşme sonrası Akiş GYO'nun özkaynak değeri Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi Alize Dinçkök Eyüboğlu ve Akiş GYO A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Gökşin Durusoy 2.5 milyar TL'ye, toplam varlıkları da 4 milyar TL'ye çıkarken toplam kiralanabilir alanı 160 bin metrekareye, çıkarken yıllık kira geliri de 320 milyon TL'ye yükseldi. Akiş GYO A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Gökşin Durusoy, şirketin portföyünde bulunan Akasya'dan 250 milyon lira, Akbatı'dan 80 milyon lira kira geliri elde edileceğini kaydetti. Durusoy, 2.5 milyar TL'ye yükselen özkaynak büyüklüğü ile özel sektör GYO'ları arasında 3. sıraya çıktıklarını ifade etti. BAĞDAT CADDESİ'NDE 420 MİLYONLUK YATIRIM Suadiye, Caddebostan ve Erenköy'de 420 milyon TL yatırımla yükselen 4 cadde projesinin 2018 yılında tamamlanacağını belirten BULGURLU'YA EN YÜKSEK TEKLİFİ VERDİ AKIŞ GYO, TOKİ'nin Bulgurlu'daki 41 bin 570 metrekarelik arsasının ihalesinin ilk oturumunda en yüksek teklifi 793 milyon lira satış geliriyle verdi. İkinci oturum gelecek hafta yapılacak. Durusoy, Akapartman Suadiye'de, 3+1 ve 4+1 dubleks tipi seçenekler sunacaklarını ifade etti. Beykoz bölgesinde de yatırım fırsatlarını değerlendirdiklerini ifade eden Durusoy, 2018 yılında 40 bin metrekare alan üzerinde 150 milyon TL'lik yatırımla projeler yapacaklarını kaydetti. 4 milyar TL'lik birleşme Akiş'i 3. sıraya yükseltti

Habertürk

10.02.2017 İKİ DEV BİRLEŞTİ 4 MİLYARLIK VARLIK DOĞDU

Akiş ve SAF GYO birleşti. İki şirket faaliyetlerine Akiş GYO çatısı altında devam edecek. Birleşmeden önce SAF GYO bünyesindeki Akasya Alışveriş Merkezi; Akbatı Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin de sahibi olan Akiş GYO çatısı altına girdi. Akiş GYO'nun birleşme sonrası özkaynak değeri 2.5 milyar liraya, toplam varlıkları 4 milyar liraya ve yıllık kira geliri 320 milyon liraya yükselecek. Akiş GYO bu birleşmeyle Türkiye'nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklıklarından birisi oldu. Akiş GYO Genel Müdürü Gökşin Durusoy, "Bu birleşmeyle özkaynak büyüklüğü açısından özel sektör GYO'ları arasında 3. sıraya yükseldik" dedi. Öte yandan 420 müyon lira yatırımla yükselen cadde projelerinin 2018'de tamamlanacağını belirten Durusoy, "Ağırlıklı perakende olan cadde projelerimiz, Bağdat Caddesi'nin prestijine katkıda bulunacak. Cadde mağazacüığmda ük işbirliğimizi Beymen üe yapıyoruz. Suadiye'de Beymen için mağaza eylülde açılacak" diye konuştu. İLK PROJE SUADIYE7E Akiş GYO yeni markası Akapartman ile projeler inşa edecek. İlk proje de 'Akapartman Suadiye.' Burada 3+1 ve 4+1 dubleks daireler var. BEYKOZ'A YATIRIM Beykoz bölgesinde de yatırım fırsatlarını değerlendirdiklerini söyleyen Gökşin Durusoy, "2018'de 150 milyon liralık yatırımla konut ve mağazaların bulunduğu projeye başlayacağız" dedi

Posta

10.02.2017 4 MİLYAR TL’LİK GAYRİMENKUL DEVİ DOĞDU

Akasya'ya komşu arsaya en yüksek teklifi verdi AKİŞ GYO, TOKİ'nin İstanbul Bulgurlu'daki 41 bin 570 metrekarelik arsasının ihalesinde en yüksek teklifi 793 milyon lira satış geliri ve 301 milyon idare payı ile verdi. Önceki gün yapılan ihalenin ilk oturumuna 11 firma katıldı. Gelecek hafta yapılacak ikinci oturum ile kazanan firma belli olacak. Akasya alışveriş merkezine yakın konumda bulunan arsa üzerinde konut ve ticaret alanlarını kapsayan proje geliştirilebilecek. Akkök Holding bünyesinde faaliyet gösteren Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Türkiye'nin önde gelen gayrimenkul yatırım ortaklıklarından SAF GYO ile 18 Ocak 2017'de birleşti. Birleşmeyle, iki şirketin faaliyetlerine Akiş GYO çatısı altında devam etmesine karar verildi. Birleşmeden önce SAF GYO bünyesinde bulunan Akasya Alışveriş Merkezi ile Akbatı Alışveriş ve Yaşam Merkezi de Akiş GYO çatısı altına girdi. Akiş GYO'nun birleşme sonrası özkaynak değeri 2.5 milyar TL'ye, toplam varlıkları 4 milyar TL'ye ve yıllık kira geliri 320 milyon TL'ye yükseldi. Toplam kiralanabilir alan da 160 bin metrekareye ulaştı. Akiş GYO bu birleşmeyle Emlak Konut'tan sonra özel sektör GYO'ları arasında üçüncü sırada yer buldu. Temettü potansiyeli Akiş GYO Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Gökşin Durusoy, Akiş GYO'nun 2005 yılında gayrimenkul sektörüne yatırım yapmak için kurulduğunu belirterek, 2013 yılında şirketin halka açıldığını söyledi. Bu yılın başında SAF GYO'yu bünyelerine katmalarıyla yollarına daha güçlü devam edeceklerini anlatan Durusoy, birleşme sonrasında doğan daha büyük şirketin rekabet avantajı sağlayacağını vurguladı. Birleşme ile Akiş GYO'nun yıllık 320 milyon lira kira gelirine ulaşacağını ifade eden Durusoy, böylece GYO'nun önemli temettü dağıtma potansiyeline kavuşacağını ifade etti. Suadiye'ye Akpartman Şirketin projelerini anlatan Durusoy, toplam 420 milyon lira yatırımla yükselen cadde projelerinin 2018 yılında tamamlanacağını anlattı. Durusoy, "Suadiye, Caddebostan ve Erenköy'de yer alan projelerin 100 milyon lira satış geliri olacak. Cadde mağazacılığında ilk işbirliğimizi Beymen ile gerçekleştiriyoruz. Suadiye'de Beymen için gerçekleştirdiğimiz 35 milyon lira kira geliri olan özel mağaza eylül ayında kapılarını ziyaretçilerine açacak. Ayrıca Akiş GYO yeni markası Akpartman ile yeni yaşam alanları oluşturmayı hedefliyor. Akapartman markalı ilk proje olan Akapartman Suadiye, 3+1 ve 4+1 dubleks tipi seçenekleriyle yükselecek" dedi. Konut projesi de geliştireceklerini anlatan Durusoy, "Beykoz bölgesinde yatırım fırsatlarını değerlendiriyoruz. 2018 yılında 40 bin metrekare alan üzerinde 150 milyon TL'lik yatırımla konut ve ticari alanların bulunduğu projeye başlayacağız. Kira geliri olan projelere odaklanırken bir konut projesi de geliştireceğiz" diye konuştu.

Milliyet

10.02.2017 4 Milyarlık GYO Evliliği

AKKÖK Holding bünyesinde bulunan Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), SAF GYO ile 18 Ocak 2017'de birleşti. Şirket Akiş GYO çatısı olarak yoluna devanı edecek. Birleşmeden önce SAF GYO bünyesinde bulunan Akasya AVM ile Akbatı AVM de Âkiş GYO çatısı altına girdi. Akiş GYO'nun birleşme sonrası özkaynak değeri 2.5 milyar TL'ye, toplam varlıkları 4 milyar TL'ye ve yıllık kira geliri 320 milyon TL'ye yükseldi. Akiş GYO Genel Müdürü Gökşin Durusoy, konut projesi de geliştireceklerini belirterek, "Beykoz bölgesinde yatının fırsatlarını değerlendiriyoruz. 2018'de 40 bin metrekare üzerinde 150 milyon TL'lik yatırımla konut ve ticari alanların bulunduğu projeye başlayacağız" dedi. ' Bu arada Akiş GYO, TOKİ'nin İstanbul Bulgurludaki 41 bin 570 metrekarelik arsasının ihalesinde en yüksek teklifi 793 milyon İha satış geliri ve 301 milyon Lira idare payı ile verdi.

Sabah

01.07.2016 Akiş GYO ile Saf GYO birleşme görüşmesi

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (Akiş GYO), şirketin stratejik planları ve gayrimenkul sektöründeki hedefleri doğrultusunda, SAF Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (SAF GYO) ile birleşme görüşmelerine başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformumda (KAP) açıkladı. Akiş GYO Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Gökşin Durusoy, Akiş GYO ile SAF GYO'nun birleşmesinin sürdürülebilir büyüme için önemli bir adım olacağını belirtti.

Gayrimenkul Network

01.07.2016 AKİŞ GYO İLE SAF GYO BİRLEŞME GÖRÜŞMELERİNE BAŞLADI

Akiş GYO ile SAF GYO birleşme görüşmelerine başladı Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, şirketin stratejik planları ve gayrimenkul sektöründeki hedefleri doğrultusunda SAF Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile birleşme görüşmelerine başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıkladı. Akiş GYO Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Gökşin Durusoy, konuyla ilgili yaptığı açıklamada: "Akiş GYO ile SAF GYO'nun birleşmesi için görüşmelere başladık. Bu işlemin tamamlanmasıyla hedeflerimiz arasında yer alan sürdürülebilir büyüme doğrultusunda önemli bir adım atacağız. Bu kararla birlikte gireceğimiz yeni dönemde, istikrarlı büyümemizi yenilikçi projelerle devam ettirerek gayrimenkul sektörüne öncülük etme vizyonumuzu sürdüreceğiz," dedi. Toplam 1,8 milyar TL aktif büyüklüğü ve 1 milyar TL özkaynak büyüklüğü ile sektörün önemli bir oyuncusu olan Akiş GYO, bu adım ile gayrimenkul sektöründeki rolünü güçlendirmeyi hedefliyor. Akbatı AVYM ve cadde mağazacılığı gibi projelerine ek olarak, SAF GYO'nun bünyesinde bulunan Akasya Alışveriş Merkezi'nin de portföyüne katılmasıyla birlikte önemli bir kira gelirine ulaşması ve bu konuda Türkiye'nin en büyük GYO'larından birisi konumuna gelmesine yönelik beklentileri, Akiş GYO tarafından ifade edildi.

GMTR Gayrimenkul Türkiye

05.06.2016 AKİŞ GYO İLE SAF GYO BİRLEŞİYOR

Şirket birleşmeleri borsada çokça rastlanan işlemlerden biri. Bu konuda gelişmelerden biri de geçen hafta GYO şirketlerinde yaşandı. Akiş GYO ile SAF GYO'nun birleşmesi için görüşmelere başlandı. Akiş GYO, gayrimenkul sektöründeki rolünü güçlendirecek bu adım ile Akbatı AVM ve cadde mağazacılığı gibi projelerine ek olarak, SAF GYO'nun bünyesindeki Akasya AVM'nin de portföyüne katılmasıyla birlikte önemli bir kira gelirine ulaşmayı hedefliyor. Akiş GYO Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Gökşin Durusoy, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bu işlemin tamamlanmasıyla hedefleri arasında yer alan sürdürülebilir büyüme doğrultusunda önemli bir adım atacaklarını ifade etti.

Ekonomist

02.08.2015 SAF’ ın yüzde 26.15 hissesini devraldı

YILDIZ Holding A.Ş., Murat Ülker, Ahsen Özokur, Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Ülker Çikolata A.Ş., SAF Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesinin yüzde 26,15'ine tekabül eden paylarını Rekabet Kurulu izni doğrultusunda Akiş GYO ve Ali Raif Dinçkök'e devretti. Akiş, 62.8 milyon dolar karşılığında aldığı yüzde 13.15 hisse ile hisse oranını yüzde 19.71'e yükseltirken, Ali Raif Dinçkök'ün aldığı yüzde 13'lük hisse payı ile toplam hissesi yüzde 22.45'e yükseldi. SAF GYO Acıbadem Yeni Nesil Yaşam Kompleksi'nin sahibi ve toplam 1.8 milyar TL aktif büyüklüğü var.

Vatan Gazetesi

02.08.2015 Akiş, Saf Gyo’ Nun Yüzde 26,15 Hissesini Aldı

Yıldız Holding, Murat Ülker, Ahsen Özokur, Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı ve Ülker Çikolata, SAF Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı sermayesinin yüzde 26,15'ine tekabül eden paylarını Rekabet Kurulu izni doğrultusunda Akiş Gayrimenkul Yatırım ve Ali Raif Dinçkök'e devretti. Akiş GYO, 62,8 milyon dolar karşılığında aldığı yüzde 13,15 hisse ile toplam hisse oranını yüzde 19,71'e yükseltirken, Ali Raif Dinçkök'ün aldığı yüzde 13'lük hisse payı ile toplam hissesi yüzde 22,45'e yükseldi. Akasya Yeni Nesil Yaşam Kompleksi'nin sahibi olan, toplam 1,8 milyar TL aktif büyüklüğüne sahip SAF GYO hisse alımı, Akiş GYO'nun önümüzdeki dönem şirket hedefleri için önemli bir adım olarak görülüyor.

Ekonomist

02.08.2015 Akiş Gyo’ Nun Yüzde 26'sını Aldı

Yıldız Holding, Murat Ülker, Ahsen Özokur, Gözde Girişim ve Ülker Çikolata, SAF GYO’ nun sermayesinin yüzde 26.15'ini Rekabet Kurulu izniyle Akiş Gayrimenkul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Ali Raif Dinçkök' e devretti.

Milliyet

29.07.2015 2,4 milyon dolarlık hisse sattı

MURAT Ülker' in patronu olduğu Yıldız Holding çatısı altında faaliyet gösteren Gözde Girişim, SAF GYO’ daki paylarını Akiş GYO'ya 2.47 milyon dolara sattı. Gözde Girişim, SAF GYO’ daki 4.58 milyon nominal değerli payların tamamının Akiş GYO'ya 2.47 milyon dolar karşılığında satışına ilişkin hisse devir sözleşmesinin imzalandığını duyurdu. Ayrıca KAP'a yapılan açıklamada, işlemin borsa dışı işlem olarak gerçekleştirileceği belirtildi.

Akşam

01.05.2015 Bağdat Caddesi'nde ‘'5. Cadde’’ potansiyeli var

Akkök Holding'in gayrimenkul sektöründeki şirketlerinden Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., faaliyet gösterdiği bölgelerde yaşam kalitesini yükselten projeler geliştirmeye devam ediyor. Şirket, Türkiye’ deki gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketleri arasında bir ilki gerçekleştirerek cadde mağazacılığına adım atıyor. "Hayatınızın her metrekaresi daha fazlasını hak ediyor" ilkesiyle iddiasını ortaya koyan Akiş GYO, cadde mağazacılığında da bir adım öne çıktı. Marka; Bağdat Caddesi'nde yer alan Uşaklıgil Apartmanı, Şaşkınbakkal’ daki Erenköy Apartmanı, Caddebostan'da bir parsel ve Çatalçeşme' de Ak Apartmanı’nı satın alarak cadde mağazacılığı alanında toplamda 160 milyon dolar tutarında arsa yatırımı yaptı. Konuyla ilgili görüş bildiren Akiş GYO Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü İ. Gökşin Durusoy; "İstanbul için Bağdat Caddesi, Paris'te Champs Elysses, Londra'da Oxford Street, New York'ta 5. Cadde’nin sahip olduğu statüye erişebilecek potansiyeldedir" mesajını verdi. Doğru zamanda ve doğru lokasyonda, trend yaratan projeleriyle kısa zamanda sektörünün en önemli aktörlerinden birine dönüşen Akiş GYO, cadde mağazacılığı yatırımları ile yenilikçi, sürdürülebilir, estetik ve yüksek kaliteli çalışmalara imza atacak. Söz konusu projeler kapsamında, Akiş GYO' nun sahip olduğu mimari yaklaşım, yepyeni bir kimliğe bürünecek.

21.03.2015 60 MİLYON $ A YENİ MAĞAZA

3,6 milyon dolara kiralandı. 5 katlı müstakil binada Beymen, Eylül 2016'dan itibaren hizmet verecek. İlk yılın kirası 3,6 milyon dolar olacak ve 4'üncü yıla kadar 4.2 milyon dolara ulaşacak. 15 yıllık kira sözleşmesi imzalayan ikili arasında sonraki yıllarda yapılacak kira artışı ise yıllık yüzde 3'ü geçmeyecek. Akiş GYO Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü İ.Gökşin Durusoy, bu yıl kentsel dönüşüm projelerine odaklanacaklarını söyledi. Şirket, Anadolu yakasında Ataşehir'de kentsel dönüşüm için kollarını sıvayacak.

08.03.2014 Miniklerin Cumhuriyeti Kidzania

KidZania'nın girişinde Meksika’dan getirtilen ve içinde şirket görevlilerinin toplantılarını yaptığı yarım bir uçak gövdesi de bulunuyor.

4-14 yaş arası çocuklara meslekleri ve para kazanmayı öğretmek için kurulan KidZania, 13 Mart'ta Acıbadem Akasya Alışveriş Merkezi'nde açılacak

Çocuklara hem para kazanma bilincini hem de merak ettikleri meslekleri, onların boylarına göre tasarlanan bir "cumhuriyet” te deneme imkanı sunan simülasyon şehir KidZania, Akkök Grubu tarafından önümüzdeki perşembe, Acıbadem Akasya Alışveriş Merkezi'nde açılacak. "Eğlen, öğren, para kazan" konseptli ülkeye, havalimanı izlenimi yaratan bir gişeden giren çocuklar önce 40 lira karşılığı bir bilet ve şehrin para birimi KidZos'a çevirebilecekleri bir çek alıyor. Daha sonra KidZania cumhuriyetindeki yerleştirme ofisine gidip şehrin "züpervizör"lerinden mesleklerle ilgili bilgiler alıp diledikleri mesleğe bir miktar KidZos ödeyerek başvuruyor. Aktiviteyi başarıyla tamamladıklarında ise alışverişlerinde kullanabilecekleri KidZos kazanıyorlar. KidZania cumhuriyetinin yöneticisi ve Genel Müdürü Lara Sayınsoy Dorner "Çocuklar ileride seçmek istedikleri mesleği burada gerçekçi bir ortamda görüp anlama becerisi kazanıyor" diyor.

Her şey gerçek gibi Şehirdeki her şey gerçek dünyadakinin bire bir kopyası olarak küçük boyutlarda tasarlanmış. Her birine ayrı bir şirketin sponsor olduğu alanlarda itfaiyeci olmak isteyen çocuklar şehrin bir binasından gelen yangın ihbarı üzerine oraya koşup suni yangını söndürebiliyor ya da doktor olmak isteyen bir çocuk hastanede bir mankenin iç organlarını ameliyatla açabiliyor.

Küratörlükten inşaat ustalığına, terzilikten berberliğe 90'a yakın mesleği 25-40 dakikalık aktivitelerle, başlarında kendilerini yönlendiren eğitmenler eşliğinde yapan çocuklar dilerlerse KidZania üniversitesinde seçtiği alanda eğitim görüp üniversite diploması alabiliyor. Araç kiralamak isteyen miniklerin ise önce sürüş kursuna yazılıp sürücü belgesi alması gerekiyor.

Miniklerin cumhuriyeti KidZania Minikler şehirdeki bir yangın ihbarına gidip suni yangını söndürebilecek.

Çikolata dükkanında çocuklar hem kakaonun tarihçesini öğreniyor hem de kendi çikolatalarını hazırlıyor.

07.03.2014 Akasya Yaşam Kompleksi Açıldı

Anadolu Yakası'nda 80 bin metrekarelik kiralanabilir alana sahip olan Akasya Yeni Nesil Yaşam Kompleksi açıldı. Kompleks, Türkiye'nin lider markalarını bir araya getirirken dünyanın en ünlü markalanın da ilk kez Türk perakende sektörüyle tanıştırıyor. Akasya, cadde alışverişini sevenler için Bağdat Caddesi'nden esinlenilen geniş, ferah ve gün ışığı alan koridorları, 10 dönüm Akasya Parkı, İstanbul'un en büyük ve en son teknolojiyle donatılmış LG IMAX Salonu ve 15 adet sinema salonuyla kapılarını açtı. Komplekste dünyaca ünlü kozmetikten ayakkabıya birçok markanın ürünleri bulunuyor.

07.03.2014 Dünyaca Ünlü Markalar Akasya’sa Buluştu

Akasya projesinin merakla beklenen alışveriş merkezi olan Akasya Yeni Nesil Yaşam Kompleksi açıldı. Dünyaca ünlü markaların yer alacağı AVM'nin açılışını, Akiş GYO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Raif Dinçkök, Sinpaş GYO Yönetim Kurulu Başkanı Avni Çelik, Akkök İcra Kurulu Başkanı Mehmet Ali Berkman yaptı. Saf GYO tarafından hayata geçirilen Akasya Yeni Nesil Yaşam Kompleksi, 10 dönümlük parkı, metro ve Marmaray'a ulaşım kolaylığı ile İstanbul'un en iddialı projeAkasya AVM'nin açılışını (soldan sağa) Raif Dinçkök, Avni Çelik, Mehmet Ali Berkman yaptı. si olmaya aday. 80 bin metrekarelik kiralanabilir alana sahip kompleks, Türkiye'nin lider markalarını bir araya getirirken dünyanın en ünlü markalarını da ilk kez Türk perakende sektörüyle tanıştırıyor. Bu kapsamda, Türk perakende dünyasına ilk kez girecek olan Fransa'nın ünlü cafe&şarküteri markası Fauchon, Amerika'nın en ünlü ev dekorasyon markası Crate&Barrel ve dünyaca ünlü Victoria's Secret Pink Koleksiyonu'na da yer verdiği tüm ürünlerini barındıracak ilk mağazasıyla projede yerini aldı. 10 dönüm Akasya Parkı tasarlanan projede, İstanbul'un en büyük ve en son teknolojiyle donatılmış LG IMAX Salonu ve 15 adet sinema salonu yer alıyor.

30.04.2013 Akkök Grubu, kentsel dönüşüme soyunuyor

Kimya, enerji, tekstil ve gayrimenkul alanlarında faaliyet gösteren Akkök Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü, 2017 yılında 5 milyar dolar ciro hedeflediğini belirterek, "2017'ye kadar kimya, enerji ve gayrimenkulde ilk üçte yer almayı hedefliyoruz. Bu anlamda enerji, kimya ve gayrimenkulde organik ve inorganik her türlü büyüme fırsatını değerlendirmeye hazırız" dedi. Gayrimenkul sektöründe Türkiye'nin önde gelen oyuncularından biri olmayı hedeflediklerini belirten Dördüncü, "Önümüzdeki dönemde kentsel dönüşüm projelerinde de önemli bir pay almayı planlıyoruz" diye konuştu. 2012’de 480 milyon dolar yatırım yaptıklarını, 2013 yılı için de 565 milyon dolar yatırım hedefleri bulunduğunu açıklayan Dördüncü, 2017'ye kadar 3 milyar dolar yatırım planladıklarını da kaydetti. Dördüncü, geçen yıl grubun satışlarının bir önceki yıla kıyasla yüzde 7 artarak 3. 1 milyar dolar olarak gerçekleştiğini ve 409 milyon dolar net kâr elde ettiklerini söyledi. Konsolide özkaynak büyüklüğünün de 2012 yılında yüzde 16 artarak 1. 8 milyar liraya ulaştığını kaydeden Dördüncü, Akkök'ün halka açık 5 şirketinin toplam piyasa değeri ise 2 milyar doları geçtiği bilgisini verdi. Dördüncü, "2012 ciromuzun yüzde 55'i enerjiden, yüzde 36'sı kimyadan ve yüzde 16'sı da gavrimenkul sektöründen geldi" dedi.

30.04.2013 Akkök’ten 3 milyar dolarlık yatırım

Akkök Şirketler Grubu, dört yılda 3 milyar dolarlık yatırım yapacak. CEO Ahmet Dördüncü, "2017 ciro hedefimiz 5 milyar dolar" dedi. 2012'yi yüzde 7'lik büyüme ve 409 milyon dolarlık net kârla kapatan Akkök Şirketler Grubu, bu yıl 565 milyon dolarlık yatırım yapmaya hazırlanıyor. Şirketin 2012 değerlendirmesi ve gelecek hedeflerini açıklayan CEO Ahmet Dördüncü, krize rağmen başarılı bir yıl geçirerek ciroyu 3. 1 milyar dolara ulaştırdıklarını ifade etti. Önümüzdeki dönemde enerji, kimya ve gayrimenkul sektörlerine odaklanacaklarını vurgulayan Dördüncü, "Bu üç sektörde Türkiye'nin ilk 3'üne girmeyi hedefledik. Akkök'ün halka açık beş şirketinin toplam piyasa değeri 2 milyar doları geçti" dedi. Yatırımlara ara vermeden devam edeceklerini anlatan Dördüncü, şöyle konuştu: "Bu yıl için 565 milyon dolarlık yatırım hedefliyoruz. Bu rakam 2017'ye kadar 3 milyar doları bulacak. Hedefimiz ciromuzu 2017'de 5 milyar dolar seviyesine ulaştırmak. " Dördüncü dünyanın en büyük akrilik elyaf üreticisi konumunda olan Aksa Akrilik'in karbon elyaf üretmeyi başardığına dikkat çekti. Dördüncü, bu üretimle Türkiye'nin cari açığında önemli yeri olan elyaf ithalatına da önemli katkıda bulunacaklarını söyledi. Geçen yıl Dow Europe Holdings ile yüzde 50 ortaklıkla DowAksa'yı kurduklarını hatırlatan CEO Dördüncü, 2022'ye kadar 40 milyar doları bulması beklenen elyaf kompozit pazarından 1. 5 milyar dolarlık pay almayı hedeflediklerini de vurguladı. Daha önce gündeme gelen Ak Enerji'nin satışından vazgeçildiğini de aktaran Dördüncü, "Üretim kısmında grubumuzun herhangi bir satış niyeti yok. Geçen yıl 3 yeni hidroelektrik santrali devreye alarak toplam kapasiteyi 745 megavata (MW) ulaştırdık. 2014'te bu rakamı 2 katma çıkaracağız. 2014'te de Egemer devreye girecek" dive konuştu.

10.01.2013 2013’ün ilk halka arzı Akiş oldu

Geçen yıl gerçekleştirilen halka arzlarla Türkiye ekonomisine 47. 5 milyar lira kaynak sağlandı. Yeni yılın ilk halka arzı Akkök Grubu şirketlerinden Akiş GYO oldu. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Yılmaz, geçen yıl gerçekleştirilen halka arzlarla Türkiye ekonomisine 47,5 milyar lira kaynak sağlandığını belirtti. Yılmaz, Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın (GYO) paylarının Borsa'da işlem görmeye başlaması sebebiyle İMKB İşlem Salonu'nda seans öncesi düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Akiş GYO ile 2013 yılının ilk halka arz törenini gerçekleştirdiklerini söyledi. "Geçen yıl gerçekleştirilen halka arzlarla Türkiye ekonomisine 47,5 milyar lira kaynak sağlama imkânımız oldu" diyen Yılmaz, 2013 yılında bu rakamları daha da ileri seviyeye ulaştırmayı hedeflediklerini ve çabalarının bu yönde yoğun bir şekilde devam ettiğini ifade etti. Akiş GYO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Berkman ise halka arzın globalleşme sürecinin, finansmanın kolay bulunmasının ve kurumsallaşmanın temel öğeleri olduğunu kaydetti. Ekonomi yönetiminin halka arz edilen şirket sayısının artması, piyasanın derinleşmesi ve farkındalığın artması için özel çaba gösterdiğini dile getiren Berkman, "Aralık ayında yürürlüğe giren yeni SPK Kanunu, hem şirketlerin kurumsallaşması hem de ekonomik yapıyı güçlendirme açısından süreci teşvik edecek zemini hazırlamıştır. Bu süreç tasarrufların borsaya yönlendirilmesi ve şirketlerin hızlı büyümesine katkı sağlaması açısından önemlidir" diye konuştu. Aksa, Akenerji, Akmerkez, Saf GYO ve Ak-AI gibi halka açık şirketlere sahip olan Akkök Şirketler Grubu'nun şimdi de Akis GYO'yu arz ettiğini belirten Berkman, grup şirketlerinden Ak-AI ile birleşen Akis GYO'nun birleşme sonrası 731 milyon lira özkaynak büyüklüğü ile borsanın önemli gayrimenkul yatırım ortaklarından biri konumuna geleceğini söyledi. Akiş ve iştiraklerinin 529 bin metrekare arsa stokuna ulaştığını ve geçen yıl yüzde 25 büyüdüklerini aktaran Berkman, "Akiş GYO'nun alışveriş merkezi, konut, arsa ve fabrika binalarını içeren geniş ve zengin portföy yapısıyla İMKB yatırımcısı için özel bir yeri olacağına inandığımız yolculuğu başlıyor" dedi. Akiş GYO, 'AKSGY' koduyla, Kurumsal Ürünler Pazarı'nda işlem görecek.

10.01.2013 Akmerkez’in yatırımcısı Borsa’da

Akkök Şirketler Grubu'nun gayrimenkul sektöründeki iştiraki Akiş GYO, İMKB Kurumsal Ürünler Pazarı'nda işlem görmeye başladı. Berkman, birleşme sonrası Akiş GYO'nun AVM, konut, arsa, fabrika binalarını içeren geniş ve zengin portföy yapısı ile yatırımcılar için tek bir hisse senedi ile gayrimenkulun farklı alanlarına yatırım yapma olanağı sağlayacağını söyledi. Akmerkez'in yatırımcısı Borsa'da Gayrimenkul sektöründeki ilk yatırımını 1993 yılında Akmerkez ile gerçekleştiren Akkök Şirketler Grubu, Borsa İstanbul Kurumsal Ürünler Pazarı'nda işlem görmeye başlayarak halka arz edildi. 2006 yılında kurulan Akiş GYO, Akbatı ve Akasya gibi uluslararası ödüllere sahip projeler gerçekleştirdi. Akiş GYO birleşme sonrası 731 milyon TL özkaynak büyüklüğü ile borsanın önemli gayrimenkul yatırım ortaklıklarından biri konumuna gelmeyi hedefliyor. Borsa İstanbul'da düzenlenen gong töreninde açılış konuşmasını yapan Akiş GYO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Berkman, Aksa, Akenerji, Akmerkez, Saf GYO ve Ak-Al gibi halka açık iştiraklere sahip olan Akkök Şirketler Grubu'nun şimdi de Akiş GYO'yu halka arz ettiğini ve portföy çeşitliliği açısından Borsa İstanbul'un en ayrıcalıklı GYO'larından birisi olmayı hedeflediklerini söyledi. Berkman, Akkök Grubu'nun gayrimenkulü 3 ana iş dalından biri olarak benimsediklerini de sözlerine ekledi.

10.01.2013 2013'ün ilk halka arzı Akiş GYO'dan

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Yılmaz, geçen yıl gerçekleştirilen halka arzlarla Türkiye ekonomisine 47. 5 milyar lira kaynak sağlandığını söyledi. Akkök Şirketler Grubu'nun gayrimenkul sektöründeki iştiraki Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın (GYO) paylarının Borsa'da işlem görmeye başlaması nedeniyle düzenlenen gong töreninde konuşan Yılmaz, Akiş GYO ile 2013 yılının ilk halka arz törenini gerçekleştirdiklerini belirtti. Akiş GYO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Berkman ise, Akkök Grubu'nun Aksa, Akenerji, Akmerkez, Saf GYO ve Ak-Al şirketlerinin de halka açık olduğunu hatırlattı. Berkman, "Yeni SPK Kanunu, hem şirketlerin kurumsallaşması hem de ekonomik yapıyı güçlendirme açısından süreci teşvik edecek zemini hazırlamıştır" dedi.

10.01.2013 Akiş GYO hisseleri borsada

İMKB Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Yılmaz, geçen yıl gerçekleştirilen halka arzlarla Türkiye ekonomisine 47. 5 milyar lira kaynak sağlandığını belirtti. Yılmaz, Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın (GYO) paylarının Borsa'da işlem görmeye başlaması sebebiyle İMKB işlem Salonu'nda seans öncesi düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Akiş GYO ile 2013 yılının ilk halka arz törenini gerçekleştirdiklerini söyledi. "Geçen yıl gerçekleştirilen halka arzlarla Türkiye ekonomisine 47. 5 milyar lira kaynak sağlama imkanımız oldu" diyen Yılmaz, 2013 yılında bu rakamları daha da ileri seviyeye ulaştırmayı hedeflediklerini ifade etti. Akiş GYO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Berkman ise halka arzın globalleşme sürecinin, finansmanın kolay bulunmasının ve kurumsallaşmanın temel öğeleri olduğunu kaydetti.

27.11.2012 Akkök Grubundan birleşme haberi geldi

Akkök Şirketler Grubu'ndan Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A. Ş. ve Ak-Al Gayrimenkul Geliştirme ve Tekstil Sanayii A. Ş birleşti. AkAl'ın, tüm aktif ve pasifleriyle birlikte toplu olarak Akis G YO'ya devrolunmasına karar verildi. Birleşme kararı ile ilgili açıklama yapan Akis GYO A. Ş Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü İ. Gökşin Durusoy, "Bu birleşme ile Akkök Şirketler Grubu'nun stratejik sektörlerden biri olarak belirlediği ve bugüne kadar yeniliklerin simgesi olan, uluslararası bilinirliğe sahip Akmerkez, Akasya, Akbatı gibi projelere imza attığı gayrimenkul sektöründe, daha güçlü bir Akiş GYO olarak yeni başarılara yürüyeceğimize inanıyoruz" dedi.

13.11.2012 Akasya MAPIC Fuarı’nda görücüye çıkıyor

SAF Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 'nin İstanbul Anadolu yakasında gerçekleştirdiği Acıbadem'deki Akasya Projesi ve Akasya Alışveriş ve Yaşam Merkezi, dünyanın en büyük uluslararası gayrimenkul ve perakende fuarı 14-16 Kasım 2012 tarihleri arasında Fransa'nın Cannes şehrinde gerçekleşecek MAPIC 2012'de yabancı yatırımcılarla buluşacak. Avrupa'nın en prestijli gayrimenkul ödüllerinden The European Property Awards 2012'de "En İyi Yüksek Bina Mimarisi" kategorisinde 5 yıldız alan ve aynı zamanda "Avrupa'nın En Başarılı Projesi" seçilen Akasya, 7 Aralık'ta da 'Dünyanın En İyisi' ödülünü almak için yarışacak. Toplam 182 bin metrekarelik alan üzerinde Akasya Göl, Akasya Koru, Akasya Kent adlarıyla toplam 3 etaptan oluşan projede 1. 345 konut yer alıyor. İlk iki etabındaki tüm konutların satılıp, teslimatlarının gerçekleştiği projede, şu anda 457 konutluk Akasya Kent etabındaki konutların satışı tamamlanmak üzere. Bu etaptaki konutların da Eylül 2013'te teslim edilmesi planlanıyor. Net 80 bin m2'lik kiralanabilir alan içinde yaklaşık 300 adet mağazanın yer alacağı Akasya Alışveriş ve Yaşam Merkezi, İstanbul'un en büyük alışveriş merkezlerinden biri olacak. Proje; Events Plaza ve Piazza meydanlarındaki restoranlar, Gurme Bazaar ile farklı taleplere cevap verecek.

31.10.2012 Akbatı AVYM, Türkiye'den tek finalist oldu

İstanbul'un en büyük alışveriş merkezlerinden Akbatı Alışveriş ve Yaşam Merkezi, MAPIC 2012 Ödülleri kapsamında Türkiye'den finale kalan tek proje oldu. 18 ülkeden 70 projenin katıldığı yarışmada toplam 7 ana kategori için finalistler belirlendi. Tüm kategoriler içinde Türkiye'den finale kalan tek proje Akbatı Alışveriş ve Yaşam Merkezi oldu. Akbatı Alışveriş ve Yaşam Merkezi "Best Retail & Leisure Development" (En İyi Perakende & Eğlence Merkezi Geliştirme) kategorisinin finalistleri arasında yerini aldı. MAPIC, 14-16 Kasım 2012 tarihleri arasında Cannes'da gerçekleştirilecek. MAPIC kapsamında 15 Kasım 2012'de Cannes Martinez Hotel'de gerçekleşecek ve hem gayrimenkul hem de perakende sektörünün önde gelen isimlerinin bir araya geleceği gala yemeğinde ödüller sahiplerini bulacak.

31.10.2012 MAPIC 2012'de Türkiye'den tek finalist belli oldu

AKBATI Alışveriş ve Yaşam Merkezi, MAPIC 2012 Ödülleri kapsamında Türkiye'den finale kalan tek proje oldu. Sektörün en iyilerinin ödüllendirdiği dünyanın en büyük uluslararası gayrimenkul ve perakende fuarı MAPIC, bu yıl da 14-16 Kasım tarihleri arasında Cannes'da gerçekleştirilecek. 18 ülkeden 70 projenin katıldığı yarışmada toplam 7 ana kategori için finalistler belirlendi. Tüm kategoriler içinde Türkiye'den finale kalan tek proje Akbatı AVM oldu. Akbatı, En iyi Perakende Eğlence Merkezi Geliştirme kategorisinin finalistleri arasında yerini aldı.

29.10.2012 MAPIC 2012 Ödüllerinde finale kaldı

Dünyanın en büyük uluslararası gayrimenkul ve perakende fuarı MAPIC, bu yıl da sektörün en iyilerini ödüllendiriyor. MAPIC Gayrimenkul ve Perakende Fuarı 14-16 Kasım günleri arasında Cannes'da gerçekleştirilecek. 18 ülkeden 70 projenin katıldığı yarışmada toplam 7 ana kategori için finalistler belirlendi. Tüm kategoriler içinde Türkiye'den finale kalan tek proje Akbatı Alışveriş ve Yaşam Merkezi oldu.

27.09.2012 Gayrimenkulun Oskarları'na Türkler çıkarma yaptı

Londra'da 24 Eylül'de düzenlenen 'Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri (International Property Awards), Türk firmaların gövde gösterisine sahne oldu. Marmara Forum, Akbatı, Batışehir, Ormanada ödül alan projeler arasında yer alırken, Mimar Gökhan Avcıoğlu 5 alanda ödül kazandı. “Gayrimenkul Oskarları” olarak bilinen ve dünyada 5 kıtadaki projeleri değerlendiren 'Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri' (International Property Awards) organizasyonunun 24 Eylül’de Londra'da düzenlenen Avrupa ayağı 'Europe Property Awards'da bu yıl, hem inşaat hem de mimari tasanın alanında pek çok Türk şirketi ödül kazandı. Bu yıl 19'uncu kez düzenlenen organizasyonda Bakırköy'de Multi Development Türkiye'nin hayata geçirdiği Marmara Forum, 'En İyi Perakende Geliştirme' alanında büyük ödülün sahibi olarak 'en iyi alışveriş merkezi' seçildi. Akiş GYO'nun Esenyurt'ta inşa ettiği Akbatı da En İyi AVM Geliştirme Projesi Ödülü ile Karma Kullanım Projesi Üstün Basan Ödülü'nü kazandı. Eczacıbaşı Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım'ın İstanbul Zekeriyaköy'de geliştirdiği konut projesi Ormanada ise Avrupa'dan 3 ödülle döndü. Eczacıbaşı Gayrimenkul 'Gayrimenkul Geliştirme' kategorisinde, projenin mimari çözüm ortaklan Torti Gallas&Partners ile Kreatif Mimarlık da "Mimari Tasarım" kategorisinde ödül aldı. Ödül alan projeler arasında Ege Yapı Group'un İstanbul Bağcılar'da inşa ettiği 3 bin 148 konutluk Batışehir de yer aldı. Proje, 'En İyi Karma Kullanım Proje' branşında birincilik elde etti. Mimar Gökhan Avcıoğlu'nun kurduğu GAD Mimarlık, 'Architecture Multiple Residences' kategorisinde Doğu Borusan Müzik Evi ile 'Retail Interior' kategorisinde ödül aldı. Mudanya'da inşa edilecek ve 'ev'in geleneksel mekansal ilişkilerini yeniden değerlendirmeyi amaçlayan bir konut kompleksi olan MDNY House, "Architecture Single Residence" kategorisinde, üniversite öğrencileri ve akademisyenler için özel tasarlanmış, gelişim ve barınma ihtiyaçlarını gözeten Unisite II de 'Mixed-Use Architecture' kategorisinde ödül kazandı. Avcıoğlu'nun aldığı ödüller arasında Özlem Avcıoğlu ve Murat Patavi' nin sahibi olduğu, mobilya, tasarım nesneleri ve sanati aynı yerde toplayan ve perakende de iç tasarım ödülünü alan Haaz Design and Art Gallery de bulunuyor. Yarışmada, SKM Mimarlık da İnşaat ve Bilgili Holding tarafından hayata Avea'nın teknoloji merkezinde kurulan geçirilen One Ortaköy ile ödül alırken, müşteri deneyim merkezi AveaLabs ile 'Public Service Architecture' kategorisinde aynı ödülü aldı.

26.09.2012 Akbatı'ya 2 ödül birden

AKBATI Alışveriş Merkezi & Akbatı Residences, Avrupa'nın en prestijli gayrimenkul yarışmalarından biri olan European Property Awards'da 2 ödül birden kazandı. Yarışmada Akbatı, En iyi AVM Geliştirme Projesi Ödülü ile Karma Kullanım Projesi Üstün Başarı Ödülünü aldı.

16.04.2012 Ödüllü Konut Projeleri Dosyası

Gayrimenkul sektörünün Türkiye'deki dikkat çekici yükselişi son yıllarda yalnız ülke çapında değil, global arenada da dikkat çekici bir ivme kazanmaya başladı. Başarılarını uluslararası gayrimenkul ve mimarlık yarışmalarında birbiri ardına aldıkları ödüllerle tescilleyen gayrimenkul firmaları, sektördeki pazarlama yarışında bu ödüllerle fark yaratarak, güven tazeliyor.

Akbatı Residences

Akiş Gayrimenkul tarafından Esenyurt'ta hayata geçirilen Akbatı, 4 katlı alışveriş merkeziyle iç içe olan sosyal alanların üzerinde yükselen 21 katlı Mavi Kule ve 11 katlı Yeşil Kule'de yer alan 348 rezidanstan oluşuyor. Dünyaca ünlü Amerikalı Development Design Group (DDG) tarafından tasarlanan, konut sahiplerinin konforu için her ayrıntının düşünüldüğü Akbatı Residences'ta 7/24 güvenlik, acil ambulans temini, concierge, teknik servis hizmetleri ve site yönetimi, profesyonel bir ekip tarafından karşılanıyor. Sadece rezidans sakinlerinin kullanımına ait olan kapalı sosyal tesiste, yüzme havuzu, fitness center, masaj odası, buhar odası, sauna, pilates salonu ve cafe-bar yer alıyor. Peyzaj düzenlemesi içinde ise nilüfer bahçesi, açık yüzme havuzu, güneşlenme terasları, çocuk havuzu ve oyun alanları, dinlenme alanları, yürüyüş yolları bulunuyor. Akbatı'da konut teslimi sonrasında sunulan üstün konfor standartlarında, sürdürülebilir kriterler de büyük önem taşıyor. Akiş'in çevre konusundaki duyarlılığının bir göstergesi olarak, Akbatı'nın enerji verimliliği ve optimizasyonu 'yeşil bina' sertifikalandırma kriterlerine uygun olarak tasarlanmış. 'Yeşil bina' sertifikasına sahip olması planlanan projede, bu amaca yönelik malzeme seçimi ve uygulama tercihleri yapılmış. Sunulan yüksek kalite standartları açısından Akbatı, çok nitelikli bir kitleyi bölgeye çekiyor. Bu çerçevede prestijli bir yaşam alanı içerisinde konforlu bir hayat sürmeyi arzulayan birey ve aileler hedef kitleyi oluşturuyor. Akbatı, İstanbul'un yanı başında yeni bir kent olarak gelişmesini sürdüren Esenyurt'a bu yönüyle de büyük bir katma değer sağlıyor.

Kazandığı Ödül/Ödüller

Türkiye'nin En Başarılı Emlak Yatırımları Yarışması'nda, Akıllı Ev Kategorisi'nde internet sitesi üzerinden halk oylamasına sunulan projeler içinde yer alan Akbatı Residences, hem halkın beğenisi hem de jürinin değerlendirmesiyle iki ayrı ödüle layık görüldü.

28.03.2012 Batı yakasının yeni rengi

Esenyurt’ta bulunan Akbatı AVYM, İstanbul'un batı yakasına yeni bir soluk getirmek için yola çıkmış bir yaşam alanı. Bölgenin buluşma noktası olan Akbatı, etkinlikleriyle de adından söz ettiriyor. Hem alışveriş yapıp hem kültürel ve eğlenceli aktivitilere katılacak bir alan arayışında olanların ilk adresleri her zaman AVM’lerdir. Gördüğü ilgi sebebiyle sayılan her dönem daha da artan AVM'lerden birisi de 200'e yakın mağaza karması, dokuz sinema salonu ve dünya mutfaklarını buluşturan restoranların yanı sıra gerçekleştirdiği eğlenceli etkinliklerle Akbatı AVYM oldu. 7'den 77'ye tüm ziyaretçilerine keyifli bir yaşam alanı sunan merkezin en önemli geçiş noktalarından biri olan Restoranlar Meydanı, bölge sakinlerinin ve alışveriş merkezi ziyaretçilerinin aradıkları her türlü lezzeti bulabilecekleri şık kafe, restoranları ve açık hava alanları ile ayrı bir değere sahip. Akbatı AVYM, yepyeni bir alışveriş deneyimi yaşatmanın ötesinde, ev sahipliği yaptığı etkinlikleriyle de kültür ve sanat alanındaki en yeni trendleri bölge sakinleriyle buluşturuyor. Ziyaretçilerine onları özel hissettiren çeşitli organizasyonlar sunan Akbatı AVYM, Festival Park'ta düzenlenecek kültürel etkinlikler, konserler ve festivallerle bambaşka keyifler yaşatmayı amaçlıyor. Dünyanın önde gelen markalarını ziyaretçileriyle buluşturan ve seçkin bir marka karmasına sahip Akbatı AVYM'de, çocukların ve gençlerin büyük ilgi gösterdiği Macera Adası, Lazer Arena ve bowling salonunun yanında Cinebonus tarafından işletilen sinema salonları da burada yer alıyor.

28.03.2012 Batı yakasının yeni buluşma noktası; Akbatı

Seçkin mağaza karması, 9 sinema salonu ve dünya mutfaklarını buluşturan restoranların yanı sıra, gerçekleştirdiği birbirinden eğlenceli etkinliklerle, İstanbul'un batı yakasına bambaşka bir renk getiren Akbatı AVYM, 7'den 77'ye tüm ziyaretçilerine keyifli bir yaşam alanı sunuyor. Akkök Şirketler Grubu'nun gayrimenkul sektöründeki iştiraki Akiş Gayrimenkul Yatırımı A.Ş. tarafından hayata geçirilen Akbatı Alışveriş ve Yaşam Merkezi & Akbatı Residences Esenyurt'ta 50.838 metrekarelik arsa üzerinde, alışveriş merkezi ve rezidanslanyla kalite ve konfor anlayışım en üst seviyelere taşıyacak bir yaşam merkezi olarak, dünyaca ünlü ABD'li Development Design Group (DDG) tarafından tasarlandı. Akbatı AVYM mimari tasarımı, iç avluları ve galerileriyle günümüz modern insanına hitap eden seçkin bir yaşamı simgeliyor. İstanbul'un en büyük alışveriş merkezlerinden biri olan Akbatı Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde 4 kat üzerinde net 65.400 metrekare kiralanabilir alan içinde 200'e yakın mağaza, 9 sinema salonu, dinlenme ve buluşma adresi olacak özel tasarımlı alanlar, çocuk oyun ve eğitim alanları ile 3.000 araçlık otoparkın yanı sıra dünya mutfaklarını buluşturan restoranların yer alacağı Restoranlar Meydanı bulunuyor. Akbatı Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin en önemli geçiş noktalarından biri Restoranlar Meydanı, bölge sakinlerinin ve alışveriş merkezi ziyaretçilerinin aradıkları her türlü lezzeti bulabilecekleri şık cafe ve restoranları ve açık hava alanları ile ayrı bir değere sahip olacak. Akbatı ayrıca Festival Park'ta düzenlenecek kültürel etkinlikler, konserler ve festivaller ile bölgenin yeni buluşma noktası olacak. Dünyanın önde gelen markalarını ziyaretçileriyle buluşturan ve seçkin bir marka karmasına sahip Akbatı AVYM'de, H&M, Marks&Spencer, Zara, Hugo Boss, Lacoste, Tommy Hilfıger, Napapijri, GAP, Swarovski, Starbucks, Le Pain Quotidien gibi yabancı markaların yanı sıra; 5M Migros, Boyner, Koçtaş, LC Waikiki, Teknosa Exxtra, Arçelik, Beymen Club, DESA, Hotiç, Mavi Jeans. Remzi Kitabevi gibi önde gelen Türk markaları da yer alıyor. Çocukların ve gençlerin büyük ilgi gösterdiği Macera Adası, Lazer Arena ve bowling salonunun yanı sıra Cinebonus tarafından İşletilen sinema salonları da Akbatı Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde yer alıyor.

01.03.2012 Ödüller markayı ayrıcalıklı kılıyor

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Müdürü Gökşin Durusoy, oldukça geniş bir sektör olan gayrimenkul sektöründe ödül almanın bir marka olarak kendilerini daha ayrıcalıklı kıldığını ve yücelttiğini söylüyor. Durusoy, "Bu da direkt olarak müşterilerimizin şirkete olan güvenini artırıyor ve akıllarda marka algısını oluşturuyor" diye konuşuyor. Yeniden yapılanma stratejileri çerçevesinde gayrimenkulu ana iş sahalarından biri olarak belirleyen Akkök Şirketler Grubu, 2006 yılında Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş'yi kurdu. Aktif büyüklüğü 1 milyar 201 milyon TL olan Akiş bugün, 1993 yılında Akmerkez ile ülkemizde ilk alışveriş merkezi konseptini yaratan Akkök Şirketler Grubu bünyesinde yer alıyor. Ortak olarak yer aldıkları Akasya, Akkoza ile tamamını üstlendikleri Akbatı ve Akbatı Beyaz Kule projeleri devam eden Akiş'in toplam 120 çalışanı var. Akbatı olarak Capital, Ekonomist ve Maison Française dergileri öncülüğünde gerçekleştirilen Türkiye'nin En Başarılı Emlak Yatırımları yarışmasında Akıllı Ev Kategorisinde 2 ödül birden alan Akiş Gayrimenkul Yatırımı A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Gökşin Durusoy, aldıkları ödüllerin kendileri için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu söylüyor. Durusoy sorularımızı şöyle yanıtladı:

Akiş GMYnin aldığı ilk ödül neydi?
Akbatı olarak Capital, Ekonomist ve Maison Française dergileri öncülüğünde, Hürriyet Emlak desteği ve Silverline ana sponsorluğunda gerçekleştirilen Türkiye'nin En Başarılı Emlak Yatırımları yarışmasında Akıllı Ev Kategorisi'nde 2 ödül birden aldık.

Sizin için en önemli ödül hangisiydi? Neden?
Akbatı Residences daire teslimlerine Aralık 2011'de başlandı. O tarihten bu yana sonuçlanan ve emlak yatırımları arasında en prestijli ödüllerden biri olmaya aday Türkiye'nin En Başarılı Emlak Yatırımları yarışmasında ödül almaya hak kazandık. Hem yarışma jürisi hem de halkın oylarıyla belirlenen bu ödül bizim için çok önemli.

Bu ödüller şirketinizin hangi gücünü ortaya koyuyor?
Akiş Gayrimenkul olarak, dünyadaki trendleri ülkemizin değerleriyle harmanlayarak insanımızın önünde yeni kulvarlar açmayı misyon olarak benimsedik. Bu bağlamda gücümüzü de inovasyondan aldığımızı söyleyebiliriz. Hayata geçirdiğimiz tüm projelerde inovatif yaklaşımımızı sürdürüyor ve her zaman ekip olarak hareket ediyoruz. Öte yandan, öngörülü yaklaşımlarımızın, yurtiçi ve yurtdışında sektörü yakından takip etmemizin de başarımızda çok büyük bir paya sahip olduğunu düşünüyoruz. Bu başarılarımızı ileriki dönemlerde de sürdürebilmek için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz.

Şirketiniz için ödül almak ne anlama geliyor? Ödüllerin size neler battığını düşünüyorsunuz?
Aldığımız ödüller bizim için önemli bir motivasyon kaynağı. Kısa sürede ekibimizle beraber büyük başarılara imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Yaptığımız işte takdir görmek ve ödüllendirilmek bizim için gerçekten büyük bir mutluluk. Şirket içerisinde aldığımız ödülün duyurusunu yaptığımızda herkesin mutlu ve gururlu olduğunu görüyoruz. Biliyoruz ki, başarı ancak sürdürülebilir olduğunda anlam kazanıyor. Biz de bunun için daha fazla gayret ve özen göstererek çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Müşteriler için "ödüllü şirket" ya da "ödüllü ürün" kavramlarının bir fark yarattığına inanıyor musunuz?
Tüm proje ve çalışmalarımızı yarışmalara katılmak için değil müşterilerimizin kalbinde kalıcı bir yer edinebilmek adına özenle yapmaya çalışıyoruz. Bunun karşılığında aynı zamanda ödüllendirilmek de bizi fazlasıyla mutlu ediyor. Dolayısıyla yaptığımız işler ödüllendirilerek aslında tasdik edilmiş de oluyor. Oldukça geniş bir sektör olan gayrimenkul sektöründe ödül almak bir marka olarak sizi daha farklı, ayrıcalıklı kılıyor ve yüceltiyor. Bu da direkt olarak müşterilerinizin şirketinize olan güvenini arttırıyor ve müşterinin aklında da marka algısını oluşturuyor.

Şirketinizi aldığı ödüllerin çalışan üzerindeki etkisi ne yönde oluyor?
Dediğimiz gibi, ödül herkes için olduğu gibi bizim için de manevi bir değer taşıyor. Biz bir ekip olarak çalışıyoruz, dolayısıyla aldığımız ve alacağımız her ödülde tüm çalışanlarımızın büyük katkıları var. Ödül aldığımızda gururlanıyoruz. Şirket içerisinde kutlamalar yapıyoruz. Tüm çalışanlarımıza ekstra bir motivasyon getiriyor. Bir ödül kazanmak şirket içerisinde çığ etkisi yaratıyor diyebiliriz.

Akiş GMY olarak ulaşmayı hedeflediğiniz uluslararası bir ödül var mı?
Biz uluslararası ödüllere başvururken hem neler yaptığımızı başka bir açıdan görmek ve değerlendirmek istiyoruz, hem de başvuruda bulunduğumuz yarışmaların niceliğiyle ilgileniyoruz. Projenize güveniyorsanız o seviyede bir organizasyonu hedefliyor ve başvuruyorsunuz. Biz de Akiş Gayrimenkul ve Akbatı olarak uluslararası organizasyonlarda markamıza en uygun ve en yakışan yarışmalara başvuruyoruz.

Akiş olarak gerçekleştirdikleri projelerde önceliklerinin her zaman fark ve değer yaratabilecek yatırımları hayata geçirmek olduğunu söyleyen Gökşin Durusoy konuşmasını şöyle sürdürüyor: "Bu kapsamda örnek vermek gerekirse Akbatı Residences&Akbatı Alışveriş ve Yaşam Merkezi kendine has tasarımıyla mevcut projelerden ayrılmış ve bu da beraberinde Akbatı'ya bir ödül getirmiştir. Bizim amacımız ödüllerimizle var olmaktan ziyade hayata geçirdiğimiz projelerin dokunduğu insanlara keyif vermesidir. Alınan ödüller de aslında siz doğru zamanda, doğru lokasyonda ve doğru projelerle yeni trendler yarattığınızda beraberinde geliyor ve elbette kurumsal itibarınıza pozitif yönde katkı sağlıyor.

01.03.2012 Esenyurt'un cazibesini arttırdık

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından Esenyurt'ta hayata geçirilen Akbatı Alışveriş ve Yaşam Merkezi (AVYM) 200'e yakın mağazası ve fark yaratan markalarıyla son dönemin öne çıkan yatırımlarından. 'AVM'ler bulundukları bölgelere değer katar' tespitinin en iyi örneklerinden biri olan Akbatı AVYM için Akiş Gayrimenkul Yatırım'ın Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü İ. Gökşin Durusoy da "Akbatı'nın Esenyurt bölgesinin var olan cazibesini daha da artırarak, çekim merkezi haline gelmesine büyük katkı sağladığını söylemek mümkün" diyor. AVM yatırımları, yarattıkları ticari hacmin ötesinde, faaliyet gösterdikleri bölgelerin sosyo kültürel yapısına da olumlu katkılar yapıyor. Bölgedeki çevre düzenlemesinden, binaların iyileştirilmesine birçok alanda, faaliyet gösterilen bölgede pozitif değişimler yaşanıyor. Esenyurt'ta yer alan Akbatı Alışveriş ve Yaşam Merkezi de bu güzel örneklerden biri. Akkök Şirketler Grubu'nun gayrimenkul sektöründeki iştiraki Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından hayata geçirilen Akbatı Alışveriş ve Yaşam Merkezi&Akbatı Residences, Esenyurt'ta 50 bin 838 metrekarelik arsa içerinde, alışveriş merkezi ve rezidanslarıyla bütünleşen bir yaşam merkezi olarak, dünyaca ünlü ABD’li Development Design Group (DDG) tarafından tasarlandı. Akiş Gayrimenkul Yatırımı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü İ.Gökşin Durusoy, "Akbatı’nın Esenyurt bölgesinin var olan cazibesini daha da artırarak, çekim merkezi haline gelmesine büyük katkı sağladığını söylemek mümkün" diyor. Durusoy ile Akbatı Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ni (AVYM) konuştuk. . .

Akbatı, kimin yatırımı? Ne zaman kuruldu ve büyüklüğü konusunda bilgi verir misiniz?
İ. Gökin Durusoy: Akkök Şirketler Grubu'nun gayrimenkul sektöründeki iştiraki Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A. Ş. tarafından hayata geçirilen Akbatı Alışveriş ve Yaşam Merkezi & Akbatı Residences, Esenyurt'ta 50 bin 838 metrekarelik arsa üzerinde kuruldu. Alışveriş merkezi ve rezidanslarıyla kalite ve konfor anlayışını en üst seviyelere taşıyacak bir yaşam merkezi olarak, dünyaca ünlü ABD'li Development Design Group (DDG) tarafından tasarlandı. İnşaatına 2009 yılında başlandı ve 15 Eylül 2011'de kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Kaç mağaza var? Mağaza dağılımı nasıl ve boş mağazalarınız var mı?
Durusoy: Akbatı AVYM bünyesinde 4 kat üzerinde net 65 bin 400 metrekare kiralanabilir alan içinde 200'e yakın mağaza, 9 sinema salonu, dinlenme ve buluşma adresi olan özel tasarımlı alanlar, çocuk oyun ve eğitim alanları ile 3 bin araçlık otoparkın yanı sıra dünya mutfaklarını buluşturan restoranların yer aldığı 'Restaurantlar Meydanı' bulunuyor. Mağazaların toplam yüzde 97'si kiralanmış durumda. Akbatı AVYM'nde H&M, Zara, Marks&Spencer, Hugo Boss, Lacoste, Tommy Hilfiger, Napapijri Bogner, GAP, Swarovski, Starbucks gibi yabancı markaların yanı sıra 5M Migros, Boyner, LC Waikiki, Teknosa Exxtra, Koçtaş, Arçelik, Beymen Club, DESA, Hotiç, Mavi Jeans, Remzi Kitabevi gibi önde gelen Türk markaları da yer alıyor. Macera Adası, Lazer Arena ve bowling salonunun yanı sıra Cinebonus tarafından işletilen sinema salonları da Akbatı Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlıyor.

Akbatı, kısa sürede iyi bir bilinirlik oranına kavuştu. Bölgede bir cazibe merkezi olma yolunda ilerliyor diye düşünüyoruz… Durusoy: Akbatı AVYM'nin Esenyurt bölgesinin var olan cazibesini daha da attırarak, çekim merkezi haline gelmesine büyük katkı sağladığını söylemek mümkün. Akbatı AVYM, İstanbul'un en büyük alışveriş ve yaşam merkezlerinden biri olarak Esenyurt'ta kalite çıtasını yükselten bir proje olmasının yanı sıra, üretim dinamiğini de harekete geçiren bir sosyal yaşam alanı olarak bölgenin dokusuna farklı bir renk katıyor. Merkezimize sadece 1 dakikada ulaşım olanağı sağlayan Esenyurt TEM bağlantı yolu, İstanbul istikametinden gelindiğinde Bahçeşehir Köprüsü'nü geçince Edime yönüne doğru 2300 metre boyunca devam ediyor.

Diğer AVM'lerden ayıran en belirgin özellikleriniz neler?
Durusoy: En büyük farklılıklarımızdan biri olan Festival Park’ta düzenlenecek kültürel etkinlikler, konserler ve festivaller ile Akbatı, bölgede önemli bir buluşma noktası olacak. "İçinde yaşam var" sloganıyla yola çıkarak hayata geçirdiğimiz Akbatı AVYM projemizde her hafta sonu gerçekleştirdiğimiz küçük ziyaretçilerimiz tarafından büyük beğeni ile karşılanan etkinliklerimizin yanı sıra, misafirlerimizin keyifli vakit geçirmeleri için de farklı gruplarla oluşturulan müzik dinletileri düzenliyoruz. Ayrıca özel olarak tasarlanan Kids Lounge, Green Lounge ve Pink Lounge alanları ile de misafirlerimize alışverişlerine keyifli molalar verme olanağı sunuyoruz.

AVM'nin bina özelliği de farklı değil mi?
Durusoy: Akiş Gayrimenkul Yatırımı A.Ş. sürdürülebilir yaşam konusundaki duyarlılığını Akbatı projesinde birebir yansıtıyor, Akbatı'nın enerji verimliliği ve optimizasyonunu, yeşil bina sertifikalandırma kriterlerine uygun olarak dizayn ederek çevreye duyarlı yapısıyla bölge için kaliteli, konforlu ve ayrıcalıklı bir yaşam sunuyor. Akbatı Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde klimatizasyon sistemine entegre olarak dezenfektasyon (kontrollü olarak ozon kullanarak özellikle gece alışveriş merkezi kapalı iken şok dezenfektasyon uygulaması) ve negatif iyon uygulaması yapılıyor. Bütün aydınlatma ve asansör sistemlerinde de enerji tasarruflu ürünler kullanılıyor.

Aylık kaç müşteriniz var?
Durusoy: Açıldığı günden beri büyük ilgi gören Akbatı Alışveriş ve Yaşam Merkezi olarak aylık ortalama 550 bin-600 bin arası ziyaretçimizi ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz.

Kiralar nasıl? Döviz bazlı mı TL mi?
Durusoy: Akbatı AVYM'de kiralar döviz bazlı olarak ödenmektedir.

Kiracılara sunduğunuz cazip koşullar var mı?
Durusoy: Akbatı AVYM'de ikamet eden kiracılarımızın kira bedellerinin içerisinde ortak alan giderleri de yer alıyor. Bu kapsamda da aylık olarak ortak giderlere ekstra bir bedel ödenmemesi kiracılarımıza cazip geliyor.

Bir yılın sonundaki hedefleriniz neler?
Durusoy: Günümüzde tüketim alışkanlıkları hızla değişirken, dünyada sürekli gerçekleşen yenilik ve gelişmelere paralel olarak AVM sektörü de hızla büyümeye devam ediyor. Bu nedenle hizmette farklılık yaratılması, gerçek yaşam alanlarının oluşturulması, farklı sanatsal ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapılmasını 2012'de sektöre yön verecek trendler arasında sayabiliriz. Gerek Akbatı AVYM içinde ve gerekse Festival Park'ta düzenlenen etkinliklerle Akbatı AVYM markasının bölgede ve İstanbul genelinde daha çok duyurulması ve buna paralel olarak ziyaretçi sayısının arttırılması hedeflerimiz arasında bulunuyor.

AVM işletmeciliğini kendi bünyenizde mi yapıyorsunuz, outsource mu ettiniz?
Durusoy: Akbatı Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin yönetimini dışarıdan herhangi bir destek almadan kendi bünyemizdeki Ak Yön Yönetim ve Bakım Hizmetleri tarafından gerçekleştiyoruz.

İstanbul ve Ankara'nın AVM yatırımına doyduğu uzmanlar tarafından sık dile getirilen bir konu. Peki Durusoy bu konuda neler düşünüyor? Durusoy'a göre günümüzde alışveriş merkezleri sadece alışveriş yapmayı değil, sosyalleşmeyi de sağlayan hayatımızın dinamik unsurları haline geldi. Dolayısıyla metropol hayatının AVM'leri gerektirdiğini söylüyor. Durusoy şöyle devam ediyor: "Türkiye'nin 1980’li yılların sonlarında tanıştığı alışveriş merkezleri, Türk halkının eğlenme ve dinlenme kültüründe farklı değişikliklere yol açtı. Türkiye'nin ilk AVM'lerinden olan Akmerkez aracılığıyla biz de başlangıcından beri bu değişimin içinde yer aldık. Günümüzde özellikle zaman kaybını azaltarak metropol yaşantısının İhtiyaçlarına cevap verebilecek mekanlara ihtiyaç duyulması kapsamında İstanbul'da hala belirli bölgelerde AVM yatırımları olabileceğini düşünüyoruz.

01.02.2012 Türkiye'nin en başarılı emlak yatırımları seçildi

(Akıllı ev kategorisinde, Akbatı 2 ödül almıştır)

Silverline Ankastre, Capital, Ekonomist, Maison Française dergileri ve hurriyetemlak.com'un işbirliğiyle bu yıl ilki gerçekleştirilen Türkiye'nin En Başarılı Emlak Yatırımı Araştırması 2011 sonuçlandı. Türk emlak sektöründe yatırımları teşvik etmek ve sektöre katkı sağlamak hedefiyle organize edilen araştırmanın 11 Ocak'ta Grand Hyatt İstanbul Otel'deki ödül töreninde, Türkiye'nin en başarılı üç emlak yatırımı ve dokuz farklı kategorideki yatırımlar ödüllendirildi. Kurumların kendilerinin aday olabildiği gibi, kamuoyu tarafından da aday gösteriminin yapıldığı araştırmada, firmaların doğru kategorilerde ve en sağlıklı şekilde değerlendirmesini yapmak için oluşturulan büyük jüride akademisyenler, gayrimenkul uzmanları, yatırım uzmanları, basın mensupları ve iş dünyasının farklı sektörlerinden çok sayıda saygın temsilci yer aldı. Araştırmanın halk jürisi bölümündeyse internet üzerinden yapılan oylamada 6 bin 896 kişi Türkiye'nin en büyük emlak yatırımlarını seçmek için tercihlerini kullandı.

19.01.2012 Emlak Oscar'ları sahiplerine verildi

Silverline Ankastre, Ekonomist, Capital, Maison Française ve hurriyetemlak. com'un işbirliği ile bu yıl ilki gerçekleştirilen "Türkiye'nin En Başarılı Emlak Yatırımları Araştırması 2011" in sonuçları, 11 Ocak 2012 Çarşamba Günü, Grand Hyatt İstanbul Otel'de düzenlenen tören ile açıklandı. En başarılı yatırımlar Zorlu Center ve Exen İstanbul Oylama sonuçları sonucunda büyük jüri Zorlu Center'ı, halk jürisi Exen İstanbul'u Türkiye'nin En Başarılı Emlak Yatırımı seçti. Araştırma sonuçlarına göre Çok Katlı Konut kategorisinde büyük jürinin oyları ile Varyap Meridian, halk jürisinin oyları ile Exen İstanbul, Yüksek Yapı kategorisinde büyük jürinin oyları ile Varyap Meridian ve halk jürisinin oyları ile Trump Towers ödül aldı. Türkiye'nin En Başarılı Emlak Yatırımları araştırmasında Akıllı Ev kategorisinde büyük jüri ve halk jürisinin oyları ile Akbatı Alışveriş ve Yaşam Merkezi ödül alırken, İstinyepark her iki jürinin ortak oyu ile En Başarılı Emlak Yatırımı AVM kategorisinde birinciliğe sahip oldu. Ofis Binası kategorisinde büyük jürinin oyları ile Nef Ofices Levent 05 seçilirken, aynı kategoride halk jürisinin oyları ile Trump Towers ödül aldı. Mixed-use Yapı kategorisinde büyük jüri ve halk jürisinin oyları ile Zorlu Center ödül alırken, Turizm Kompleksi kategorisinde büyük jürinin oyları ile Maxx Royal Belek Golf&Spa, halk jürisinin oyları ile Novotel ve İbiş Otel İstanbul ödül aldı. Sağlık Kompleksi kategorisinde her iki jürinin ortak kararı olan Acıbadem Hastanesi Maslak ödül alırken, Spor Kompleksi kategorisinde ise yine büyük jüri ve halk jürisinin belirlediği Türk Telekom Arena, Türkiye'nin En Başarılı Emlak Yatırımları olarak ödül aldı.

12.09.2011 220 milyon dolara 'Akbatı' yaptı ayda 1 milyon ziyaretçi hedefledi

AKMERKEZ ile 1993 yılında Türkiye'yi alışveriş ve yaşamın bir arada olduğu konseptle tanıştıran Akkök Grubu'nun gayrimenkul sektöründeki şirketlerinden Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş, Esenyurt’ta 220 milyon dolar yatırımla inşa ettiği Akbatı Alışveriş ve Yaşam Merkezi'ni tamamladı. Akkök Grubu, böylece Akmerkez'in ardından ikinci alışveriş ve yaşam merkezini tamamladı. 15 Eylül'de kapılarını açacak alışveriş merkezinin yanı sıra bünyesinde 348 rezidansın yer aldığı projede satışların da yüzde 85'i tamamlandı. Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A. Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Gökşin Durusoy, "Akkök Grubu'nun alışveriş ve yaşam merkezi konusundaki bilgi birikimini Esenyurt-Bahçeşehir bölgesine taşıdık" dedi. Gökşin Durusoy, Akiş'in önceliğinde projelerinin bulunduğu bölgenin yaşam kalitesini yükseltecek konsept ve tasarıma sahip olması bulunduğunu belirterek, "Proje, Akbatı Residences ile birlikte toplam 220 milyon dolar yatırımla hayata geçiyor. Araziyi 2006 yılında 22 milyon dolara almıştık. Yaptığımız yatırımın 6 yıl içinde geri döneceğini düşünüyoruz" dedi. Proje hakkında da bilgi veren Durusoy, "242 bin metrekare inşaat alanına sahip Akbatı Alışveriş ve Yaşam Merkezi 4 kat üzerinde 188 mağazaya sahip. Ayda 1 milyon ziyaretçiyi ağırlamayı hedeflediğimiz alışveriş merkezinde 2 bin 500 kişiye doğrudan istihdam sağlanacak. " Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A. Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Alize Dinçkök Eyüboğlu, Akbatı'nın Development Design Group tarafından tasarlandığını söyledi. Marka karmasından da söz eden Eyüboğlu, "Proje yönetimi Akiş Gayrimenkul’e ait. Açılış öncesinde yüzde 98 doluluğa ulaştık. Mağazalarda yalnızca kiralama yapıyoruz, ortalama metrekare fiyatımız 38 dolar oldu. En yüksek metrekare kiramız 150 dolar iken, en düşüğü de 20 dolar" diye konuştu. AKBATI Residences'te 348 dairenin bulunduğunu anlatan Gökşin Durusoy, "Rezidans dairelerin yüzde 85'ini sattık. 31 Aralık'ta teslim edeceğiz. Metrekare fiyatlarımız 3 bin 500 liradan başlıyor. Bunun yanı sıra, projenin karşısında Akbatı Beyaz Kule projesine başladık. 120 adet rezidansın olduğu kulede de yüzde 65 satışa ulaştık" dedi.

10.09.2011 Bahçeşehir'in en büyük alışveriş ve yaşam merkezi 'Akbatı', 15 Eylül'de açılıyor

Akkök Grubu'nün iştiraki Akiş Gayrimenkul, yatırımcısı olduğu Etiler Akmerkez'den 2. 5 kat büyük tasarladığı alışveriş ve yaşam merkezi 'Akbatı'yı, Bahçeşehir Esenyurt'ta 15 Eylül'de hizmete açıyor. 50 dönüm arazide AVM, 348 rezidans ve festival alanından oluşan Akbatı, 2 bin 500 kişiye istihdam sağladı. Ayda 1 milyon ziyaretçinin beklendiği merkezde yüzde 85'i satılan rezidanslar ise Aralık ayında sahipleriyle buluşacak. 242 bin metrekare inşaat alanlı Akbatı Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde; 9 sinema salonunun yanı sıra dünya mutfaklarını buluşturan restoranların yer alacağı Restoranlar Meydanı, dinlenme ve buluşma adresi olacak özel tasarımlı alanlar, çocuk oyun ve eğitim alanları, 3 bin araçlık otopark ile 5 bin kişilik Festival Park bulunacak. Festival Park, çeşitli etkinlik ve konserlere ev sahipliği yapacak. İç mimarisi Development Design Group tarafından tasarlanan 4 katlı Akbatı, Akkoza'daki ortakları olan Garanti Koza ve Corio'nun paylarını devretmesiyle Akiş Gayrimenkul'ün yüzde 100 kendine ait olan ilk projesi. Türkiye'yi 1993 yılında 'Batılı' anlamda alışveriş ve yaşam merkezi kavramıyla tanıştıran Akmerkez ile gayrimenkul sektörüne giren, Acıbadem'de Akasya ve Bahçeşehir'de Akkoza gibi konut projelerine de ortak olan Akkök Şirketler Grubu iştiraki Akis Gayrimenkul, Bahçeşehir Esenyurt'ta 2 yıl önce inşaatına başladığı 'Akbatı Alışveriş ve Yaşam Merkezi' projesini 15 Eylül'de hizmete açıyor. İlçedeki Akkoza projesi içinde 50 dönüm arazide yer alan, Akmerkez'in 2. 5 katı büyüklüğünde bir AVM, rezidans ve festival alanından oluşan Akbatı, 63 bin 500 metrekare kiralanabilir alanı ile Bahçeşehir ve Esenyurt'un en büyük alışveriş merkezi olmasının yanı sıra aynı zamanda İstanbul'un ilk 10 büyük AVM'sinden biri. 220 milyon dolar yatırım yaptıkları Akbatı Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin 2 bin 500 kişiye istihdam yarattığını söyleyen Akiş Gayrimenkul Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Gökşin Durusoy, "Akkök Grubu'nun, bilgi birikimi ve tecrübelerini, İstanbul'a yeni bir şehir merkezi kazandırmak hedefiyle E senyurt-Bahçeşehir bölgesine taşıdık. Merkeze ayda 1 milyon ziyaretçi bekliyoruz" dedi. 4 katlı alışveriş merkeziyle iç içe geçmiş sosyal alanların üzerinde yükselen 21 ve 11 katlı iki kulede yer alan 348 adet rezidansın ise şu ana kadar yüzde 85'inin satıldığını ifade eden Durusoy, rezidansları Aralık ayında teslim etmeyi planladıklarını, m2 fiyatlarının ise 3 bin 500-4 bin lira olduğunu sözlerine ekledi. Akiş Gayrimenkul Yönetim Kurulu Üyesi ve Satış Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Alize Dinçkök Eyüboğlu ise 5M Migros, Koçtaş, Teknosa, Boyner gibi 188 mağazanın yer alacağı Akbatı'nın yüzde 98 doluluğa ulaştığını açıkladı. Akbatı'nın etkinlikleriyle her yaştan insanı kendine çekecek olmasıyla diğer alışveriş merkezlerinden farklılaşacağını söyleyen Eyüboğlu, projenin karşısında rezidans projesi Akbatı Beyaz Kule'nin de satışlarını yürüttüklerini belirtti. Eyüboğlu, "120 rezidanstan oluşan projenin yüzde 65'inin satışları tamamlandı. 1.5-2 yılda tamamlayacağımız bu bölümde m2 fiyatları 2 bin 800-3 bin lira seviyesinde" dedi. Türkiye’de perakende pazarının 200 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşarak enerji, eğitim ve sağlık sektörlerinin ardından 4'üncü büyük sektör konumuna geldiğini hatırlatan Akis Gayrimenkul Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Gökşin Durusoy, 3 milyon kişiye istihdam yaratan sektörün büyüklüğünün 2014 yılında ise 250 milyon dolara yükseleceğini kaydetti. Yürütmekte oldukları projelerin toplam İnşaat alanının 1. 2 milyon metrekareyi bulduğunu belirten Durusoy, hem Esenyurt bölgesinde hem de şehir merkezinde konut, rezidans veya karma yapılı projeler için hazırlandıklarını söyledi. Durusoy, İlk fazı bu yıl sonu teslim edilecek Akasya projesinin 2013'te tamamlanacağını, Akkoza projesinin ikinci fazının ise bu yıl sonu teslim edileceğini sözlerine ekledi.

10.09.2011 Akmerkez konseptini Akbatı ile Esenyurt’a taşıdı

AKİŞ İstanbul'un en büyük alışveriş merkezlerinden biri olarak Esenyurt-Bahçeşehir'de hayata geçen Akbatı Alışveriş ve Yaşam Merkezi 15 Eylül'de açılıyor. 4 kat üzerinde 200'e yakın mağazaya sahip merkezde dünya mutfaklarını buluşturan restoranların yer alacağı Restoranlar Meydanı, dinlenme ve buluşma adresi olacak özel tasarımlı alanlar, çocuk oyun ve eğitim alanları ile 3 bin araçlık otopark bulunuyor. 50 bin 838 metrekare arsada yer alan projede 9 salonlu Cinebonus, Migros ve Koçtaş gibi markalarında aralarında yer aldığı 188 mağaza mevcut. Akiş Gayrimenkul Genel Müdürü Gökşin Durusoy, 1993'te Akmerkez ile alışveriş ve yaşam merkezi konseptini hayata geçiren Akkök Grubu'nun, İstanbul'a yeni bir şehir merkezi kazandırmak hedefiyle EsenyurtBahçeşehir bölgesini seçtiğini belirterek, "Akiş olarak her zaman önceliğimiz projelerimizin, bulundukları bölgenin yaşam kalitesini yükseltecek konsept ve tasarıma sahip olmalarıdır. Akbatı Alışveriş ve Yaşam Merkezi de bu anlayışla doğdu" diye konuştu. Akiş Gayrimenkul Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Alize Dinçkök Eyüboğlu da, Akbatı'nın günümüz modern insanına hitap eden seçkin bir yaşamın simgesi olacağını belirterek, "Development Design Group tarafından tasarlanmış olan Akbatı Alışveriş ve Yaşam Merkezi, iç avluları ve galerileriyle ziyaretçilerine seçkin bir yaşam kalitesi sağlıyor" dedi. Alize Dinçkök Eyüboğlu, Akbatı Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde kiralama ve yönetim işini doğrudan Akiş Gayrimenkul'ün üstlendiğini ve metrekare bazında mağazaların yüzde 98'inin kiralama işleminin gerçekleştiğini söyledi.

14.07.2011 Akbatı Beyaz Kule'de satışlar başladı

Akiş Gayrimenkul, Akbatı'ya komşu butik rezidans projesi Akbatı Beyaz Kule'nin satışına başladı. Akbatı Beyaz Kule, 161 bin TL'den başlayan fiyatlarla 1+0, 1+1, 2+1, 3+1, +1 tiplerinde 120 adet rezidanstan oluşuyor. Brüt 3. 50 metre tavan yüksekliğine sahip rezidanslarda ayrıca, uyandırma servisinden isteğe bağlı olarak özel ev temizliğine kadar bir otelde alınabilecek tüm servisleri kapsayan concierge hizmetleri, Sky Lobby, butik bir restoran, butik mağazaların bulunacağı ticari alanın varlığı da dikkat çekiyor. Ev sahiplerine mobilyalı olarak teslim edilecek 1+0 ve bazı 1+1 daireler ise concierge hizmetleri dışında özel kiralama hizmeti de isteyebilecekler. Projede sadece rezidans sakinlerinin kullanabileceği özel sosyal tesis içinde yüzme havuzu, fitness, Türk Hamamı, sauna ve masaj odası, güneşlenme terasları ve vitamin bar bulunuyor. Akbatı Beyaz Kule'deki 39-45 metrekare arası büyüklüklerdeki mobilyalı 1+0'lar 161 bin-185 bin TL arasında, 65 metrekarelik mobilyalı 1+1'ler 255 bin TL'ye, 78-94 metrekare arası büyüklüklerdeki mobilyasız 1+1'ler 269bin-331 bin TL arasında, 113-120 metrekare arasındaki mobilyasız 2+1'ler 383 bin-418 bin TL arasında, 156-192 metrekarelik mobilyasız 3+1'ler 520 bin-647 bin TL arasında, 219 metrekarelik 4+1 daireler ise 706 bin TL'ye satılıyor. Butik rezidans projesinde firma bünyesinde yüzde 30 peşinatla O faizle 30 ay vadelendirme yapılıyor. Banka kredili satışlarda ise yüzde 25 peşin ödendikten sonra, 18 aya kadar O faizle, 120 aya kadar özel faiz oranları kullanılabiliyor. Projede, Akbatı'dan ev sahibi olanlara özel indirim de uygulanıyor.

13.07.2011 Akbatı'ya tünelle bağlanan 'beyaz kule'ye özel plan

Akiş Gayrimenkul'ün Esenyurt'ta hayat verdiği Akbatı Residences & Akbatı Alışveriş ve Yaşam Merkezi projesinden sonra yapımına başladığı 'Akbatı Beyaz Kule'de satışlar başladı. Butik rezidans olarak tasarlanan ve Akbatı'ya komşu bir konumda yer alan proje, 120 rezidanstan oluşuyor. Komşusuna bir tünelle bağlanan Beyaz Kule'deki ödeme planları dikkat çekici. Akbatı'ya komşu bu projeyle Esenyurt'un çehresini bir kez daha değiştirdiklerinin altını çizen Akis Gayrimenkul Yatırımı A. Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Gökşin Durusoy, "İstanbul'un batı yakasını cazibe merkezi haline getirecek" sözleriyle nitelendirdiği Akbatı Beyaz Kule'de fiyatların 161 bin liradan başladığını ve 706 bin liraya kadar yükseldiğini belirttti. Geliştirdikleri ödeme koşullarına dikkat çeken Durusoy, "Firmamız bünyesinde yüzde 30 peşinatla sıfır faizle 30 ay vadelendirme yapıyoruz. Banka kredili satışlarda ise yüzde 25 peşinatla; 18 aya kadar sıfır faizle, 120 aya kadar özel faiz oranları kullanılabiliyor" dedi. Durusoy, brüt 3. 50 metre tavan yüksekliğiyle ferah yaşam sunan rezidanslarda verilen hizmetler hakkında konuştu. Projede uyandırma servisinden isteğe bağlı olarak özel ev temizliğine kadar bir otelde alınabilecek tüm servisleri kapsayan concierge hizmetlerinin verildiğini dile getiren Durusoy, "Mobilyalı olarak teslim edilecek 1+0 ve bazı 1+1 dairelerde concierge hizmetleri dışında özel kiralama hizmeti de verilebilecek" dedi. Durusoy'un dikkat çektiği diğer noktalar da butik bir restoran, butik mağazalar ve Akbatı Alışveriş ve Yaşam Merkezi'ne olan tünel bağlantısı oldu. Akbatı Beyaz Kule, rezidans hizmetleriyle oldukça iddialı bir proje. İddiasını yansıttığı alanlardan bir diğeri ise 1+0 ve 1+1'lere özel. Bu dairelere de diğer dairelerde olduğu gibi concierge hizmetleri verilirken, ayrıca özel kiralama da yapılabilecek.

21.01.2010 220 Milyon $'lık Akbatı'yı 2011'de Teslim Edecekler

220 milyon $'lık Akbatı'yı 2011'de teslim edecekler Akiş ortaklarından devraldığı Akkoza'daki AVM'ye rezidans ekleyip 220 milyon dolarlık Akbatı projesini satışa çıkardı. İstanbul'un Esenyurt Bahçeşehir bölgesinde inşa edilen Akbatı Alışveriş ve Yasam Merkezi'nde yer alan 348 rezidans dairede ilk teslimler 2011'de başlayacak. Akkök Şirketler Grubu'na bağlı Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 220 milyon dolarlık yatırımla gerçekleştirdiği konutlar 186 bin ile 1.8 milyon TL arasında fiyatlardan satışa çıktı. Tanıtım toplantısında konuşan Akiş Genel Müdürü Gökşin Durusoy, Akkoza projesinde yer alan alışveriş merkezinin (AVM) Garanti Koza ve Corio'nun paylarını devretmesiyle yüzde 100 Akiş projesi olduğunu belirtti. Corio'nun ayrılmasından sonra Akkoza'da herkesin kendi uzmanlık alanına yöneldiğine dikkat çeken Durusoy, "Projedeki 5 bin konutun yalnız l'inci ve 2'nci fazına ortağız. Kalanı Garanti Koza'ya ait. Biz de AVM'ye rezidans ekleyip bu işi üstlendik, Yüzde 100 Akiş projesi olan ilk işimiz bu" diye konuştu. Durusoy, projede anahtar teslimlerinin Aralık 2011'de başlayacağını söyledi.

20.01.2010 Akmerkez'i Boğaz Gibi Yapacak, Gayrimenkule 150 Milyon Dolar Daha Yatıracak

TÜRK perakende sektörü açısından önemk bir mihenk taşı olan ve Türkiye'nin ilk rezidans projesini barındıran Akmerkez'den sonra yeni lokasyon beğenmekte zorlandıklarını belirten Akkök Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Akiş Yönetim Kurulu Başkanı Raif Ak DinçkÖk, "Akmerkez o kadar ileri bir projeydi ki en az ona yakın değerde projeler üretmek istedik. Bu da çok kolay olmadı. Akmerkez'den sonra yeni projede ve lokasyon beğenmekte çok zorlandık" dedi. Akkök ŞirkeÜer Grubu'na bağk Akiş, 2009'da Garanti Koza ile ortak Akkoza ve Sinpaş, Yıldız Holding ile birlikte de Akasya Göl Evleri projelerine başlamıştı. Akiş'in, Esenyurt'un Bahçeşehir bölgesindeki son projesi alışveriş ve yaşam merkezi projesi Akbati'nın tanıtımı sonrasında sorularımızı yanıtlayan Raif Ali Dinçkök, gayrimenkul alanındaki yatırımları sürdüreceklerini söyledi.

260 milyon dolar yatırdı

5 bin 500 konutluk Akkoza projesinin l ve 2'nci fazlarını kendi paylarının yüzde 25 olduğu Garanti Koza ortakkğında gerçekleştirdiklerini hatırlatan Dinçkök, yaklaşık 1600 konutluk Akasya Göl Evleri'nin yüzde 90 oranında satıldığını söyledi. 2009 yılında gayrimenkule 110 milyon dolar yatırım yaptıklarını, 2010'da ise bu alandaki yatırımlarının 150 milyon dolan bulacağını vurgulayan Dinçkök, "Şu anda devam eden 3 gayrimenkul projemizle 1.2 milyon metrekare inşaat alanına ulaştık. Şu anda üzerinde çakştığımız pek çok gayrimenkuy projesi var ama henüz duyurulacak aşamaya gelmedi. Bu alandaki yatırımlarımız devam edecek" dedi.

Akmerkez'deki tadilatla ilgili olarak ise Raif Dinçkök, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile bir izin süreci var. Onaylanırsa 5 ay içinde tamamen bitmiş olacak" dedi.

186 bin liradan başlıyor

AKİŞ Genel Müdürü Gökşin Durusoy, Esenyurt'u gerçek anlamda rezidans kavramı ve hizmetleriyle tanıştıracak ilk yaşam kompleksi olan Akbati'nın bir akşveriş merkezi üzerinde yükselen 348 rezidans ile ortak yaşam alanları ve sosyal tesislerinden oluştuğunu söyledi. Büyüklükleri 67-571 metrekare arasında değişen rezidanslar, 186binkradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

20.01.2010 Akkök, Akbatı Alışveriş Merkez'ini Hayata Geçiriyor

Akkök Şirketler Grubu'nun gayrimenkul sektöründeki iştiraki Akiş Gayrimenkul Yatırım A. Ş'nin yeni projesi Akbatı Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Esenyurt'un Bahçeşehir bölgesinde hayata geçiyor. Toplam 220 milyon dolar yatırımla gerçekleşecek projede büyüklükleri 67 ile 571 metrekare arasında değişen 348 rezidans, 186 bin lira ile l milyon 850 bin lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor.

Akkök Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Akiş Yönetim Kurulu Başkanı Raif Ali Dinçkök projenin tanıtımı amacıyla düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Akkök Şirketler Grubu olarak, 2005 yılında stratejilerini yeniden belirleme ihtiyacı hissettiklerini, gayrimenkul sektörünü 5 ana iş alanlarından biri olarak belirlediklerini ifade etti.

2006 yılında Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş'yi kurdukların anımsatan Dinçkök, "Akiş, bugün 1,2 milyon metrekare inşaat alanına sahip projelerin içinde yer almaktadır" dedi. Gayrim enkul'ün, Türkiye'de son 25 yılda yıldızı parlayan bir sektör olduğunu, gayrimenkul sektöründe son yılların bir diğer cazibe alanını ise sayıları hızla artan alışveriş merkezlerinin oluşturduğunu söyleyen Dinçkök, "Ülkemizde gayrimenkule verilen değerin ve yatırımların daha da artacağını öngörmekteyiz. Bu doğrultuda analistler Türkiye'de yatırıma başlayan ya da yatırım planlayan yabancıların ilan ettiği projelerin yatırım tutarının 10 milyar doları aştığını bildirmektedirler" diye konuştu. Dinçkök, Akkök Şirketler Grubu'nun, iştiraki Akiş vasıtasıyla sektörde önümüzdeki yıllarda daha aktif ve öncü bir rol oynayacağını vurguladı.

Akiş Genel Müdürü Gökşin Durusoy da artık konut alacak olanların eskiye oranla daha titiz davrandıklarını belirtti. Durusoy, "Bizim Akiş olarak önceliğimiz, projelerimizin bulundukları bölgenin yaşam kalitesini yükseltecek konsept ve tasarıma sahip olmalarının yanı sıra, ev sahiplerimizin birlikte zaman geçirmekten keyif alacakları yaşam alanları yaratmaktır" dedi. Durusoy, bu çerçevede özellikle alışveriş ve yaşam merkezi geliştirme ve yönetimi alanında uzmanlıklarını devam ettirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Esenyurt Bahçeşehir bölgesinde yer alan Akkoza projelerinin geçtiğimiz günlerde ortaklık yapısındaki değişimle gündeme geldiğini anımsatan Durusoy, "Bu yıl içinde tamamlanması hedeflenen Akkoza birinci ve ikinci faz konutların in inşaatı yüzde 75 Garanti Koza ve yüzde 25 Akiş ortaklığıyla devam ediyor. Satışa çıkan 3. fazda ise Akiş olarak yer almıyoruz.

Proje içinde yer alan alışveriş ve yaşam merkezi ise, Garanti Koza ve Corio'nun ortaklık paylarını devretmesiyle yüzde 100 Akiş projesi olarak Akbatı adıyla hayata geçecek" dedi. Halen inşaatı devam etmekte olan Akbatı'nın İstanbul'un en büyük alışveriş merkezlerinden biri ve bunun üzerinde yükselecek iki kule üzerinde toplam 348 adet rezidanstan oluştuğunu bildiren Durusoy, projenin 220 milyon dolar yatırımla hayata geçeceğini kaydetti.

20.01.2010 Akiş Yönünü Akbatı'ya Çevirdi

Akbatı projesiyle 348 rezidans ve birAVM'yi hayata geçirmeyi hedefleyen Akış, bu yatırımla Garanti Koza ve Corio ile ilişkisini daha da netleştirdi. Esenyurt Bahçeşehir bölgesinde yer alan Akkoza projeleri geçtiğimiz günlerde ortaklık yapısındaki değişiklikle gündeme gelmişti. Akkoza'nın ortaklarından biri olan Akiş, dün bu değişiklik sonrasında nasıl bir planla yola devam edeceğini net olarak ortaya koydu. Akiş'in üst düzey yöneticilerinin yaptığı açıklamaya göre, bu yıl içinde tamamlanması hedeflenen Akkoza 1. ve 2. faz konutlarının inşaatı yüzde 75 Garanti Koza ve yüzde 25 Akiş ortaklığıyla devam ediyor. Ancak, satışa çıkan 3. fazda ise şirket, sadece Akiş olarak yer alacak. Proje içinde yer alan alışveriş ve yaşam merkezi ise, Akkoza'daki diğer ortaklar olan Garanti Koza ve Corio'nun ortaklık paylarını devretmesiyle yüzde 100 Akiş projesi olarak Akbatı adıyla hayata geçecek.

Açıklamalara göre, 220 milyon dolar yatırım maliyetine sahip olan ve halen inşaatı süren Akbatı, 50 bin 838 metrekare arsa üzerinde 242 bin metrekarelik, brüt inşaat alanıyla projelendirildi.

'5 ana iş alanımızdan birisi'

Projede yer alacak olan AVM, istanbul'un en büyük alışveriş merkezlerinden biri olacak. AVM'nin üzerinde yükselecek iki binada 348 rezidans bulunacak. Kulelerden biri mavi ve 21 katlı, diğeri ise yeşil ve 11 katlı olacak. Büyüklükleri 67 ile 571 metrekare arasında değişen rezidansların fiyat aralığı ise 186 bin TL ile l milyon 850 bin TL. Esenyurt'un Bahçeşehir bölgesinde hayata geçirilen projenin AVM kısmında toplamda 300 mağaza ve 9 sinema salonu olacak.

Akkök Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Akiş Yönetim Kurulu Başkanı Raif Ali Dinçkök, projenin tanıtımı amacıyla düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, yeni stratejilerinde gayrimenkul sektörünü 5 ana iş alanlarından biri olarak seçerek 2006 yılında Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş'yi kurdukların anımsattı. Akiş'in bugün 1.2 milyon metrekare inşaat alanına sahip projelerin içinde yer aldığını vurgulayan Dinçkök, Akkök Şirketler Grubu'nun, iştiraki Akiş vasıtasıyla sektörde önümüzdeki yıllarda daha aktif ve öncü bir rol oynayacağını ifade etti.

Enerjisini üretecek Akiş Genel Müdürü Gökşin Durusoy ise alıcıların eskiye oranla daha titiz davrandıklarını belirterek, "Önceliğimiz, projelerimizin bulundukları bölgenin yaşam kalitesini yükseltecek konsept ve tasarıma sahip olmalarının yanı sıra, ev sahiplerimizin birlikte zaman geçirmekten keyif alacakları yaşam alanları yaratmaktır" dedi.

Akbatı'da yaşayacak olanlara düşük maliyetle enerji sağlamaya çalıştıklarını belirten Durusoy, projenin kendi enerjisini üretmesi konusunda fizibilite çalışmalarına devam ettiklerini kaydetti.

Aralık sonunda teslim planı Akiş Yönetim Kurulu Üyesi Satış ve Pazarlama Müdürü Alize Dinçkök Eyüboğlu, AVM'deki mağazaları satışa çıkarmayacaklarını, zamanı geldiğinde kiraya vereceklerini vurguladı. Eyüboğlu, AVM'yi Eylül 2011'de açacaklarını, daireleri ise Aralık 2011'de teslim edeceklerini bildirdi.

20.01.2010 Akiş 220 Milyon Dolara Rezidans Ve AVM İnşa Edecek

AKKÖK Şirketler Grubu bünyesindeki Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Bahceşehir'de devam eden Akkoza projesinde Hollandalı Corio'nun hisselerini devretmesinin ardından proje içindeki alışveriş merkezi projesinde değişikliğe gitti. Akiş Gayrimenkul, alışveriş merkezinin üstüne rezidans da ekleyerek Akbatı Alışveriş ve Yaşam Merkezini geliştirdi. Akkök Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Akiş Yönetim Kurulu Başkanı Raif Ali Dinckök, 220 milyon doar yatırımla yapacakları projenin yüzde 100 hissesine sahip olduğu ilk gayrimenkul yatırımı olma özelliği taşıdığını söyledi. 348 rezidans ve AVM'den oluşan projede 67 ile 571 metrekare arasındaki rezidansların fiyatları 186 bin TL'den başlayacak. Projedeki en pahalı daire ise l milyon 850 bin TL olarak açıklandı.

20.01.2010 220 Milyon $ Yatırımla AVM

Akkök Şirketler Grubu'nun gayrimenkul sektöründeki iştiraki Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş'nin yeni projesi Akbatı Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Bahçeşehir'de hayata geçiyor. 220 milyon dolar yatırımla gerçekleşecek projede büyüklükleri 67 ile 571 metrekare arasında değişen 34 rezidans, 186 bin lira ile l milyon 850 bin lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor. Akkök Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Akiş Yönetim Kurulu Başkanı Raif Ali Dinçkök, gayrimenkul sektörünü 5 ana iş alanlarından biri olarak belirlediklerini ifade etti. 2006 yılında Akiş Gayrimenkul Yatırımı AŞ.'yi kurdukların hatırlatan Dinçkök, "Akiş, bugün 1.2 milyon metrekare inşaat alanına sahip projelerin içinde yer almaktadır" dedi. Akiş Yönetim Kurulu Üyesi ve Satış ve Pazarlama Müdürü Alize Dinçkök Eyüboğlu, daireleri 2011 Aralık ayında teslim edeceklerini, AVM'nin Eylül 2011'de açılacağını söyledi.

MAVİ KULE YEŞiL KULE

Akkök Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Akiş Yönetim Kurulu Başkanı Raif Ali Dinçkök, Akiş Pazarlama Müdürü Alize Dinçkök Eyüboğlu ve Akiş Genel Müdürü Gökşin Durusoy'un verdiği bilgiye göre, 50 bin 538 metrekare arsa üzerinde 21 katlı mavi ve 11 katlı yeşil kulede 348 rezidans daim yer alıyor.

20.01.2010 Akkök Akmerkez'i İkiye katlayacak "Akbatı" ile AVM'de ilk 5'e girecek

Akkök Grubu, yatırımcısı olduğu Akmerkez'in iki katı büyüklüğünde bir alışveriş ve yaşam merkezini 220 milyon dolar yatırımla Esenyurt'ta hayata geçirecek. Akbatı, 63 bin 500 metrekare kiralanabilir alan ile istanbul'un ilk 5 büyük AVM'sinden biri olacak. AVM'nin üzerinde 348 rezidans yer alacak.

TÜRKIYE'i 'Baıtlı' anlamda alışveriş ve yaşam merkezi kavramıyla tanıştıran Akmerkez ile gayrimenkule giren, Acıbadem'de Akasya ve Bahçeşehir'de Akkoza gibi konut projelerine de ortak olan Akkök Şirketler Grubu iştiraki Akiş Gayrimenkul, Bahçeşehir Esenyurt'ta '.Akbatı Alışveriş ve Yaşam Merkezi projesini başlatıyor, ilçedeki Akkoza projesi içinde yer alacak 'Akbaü'nın 63 bin 500 metrekare kiralanabilir alanı ile istanbul'un ilk 5 büyük AVM'sinden biri olması planlanıyor. Projede 4 katlı alışveriş merkeziyle iç içe geçmiş sosyal alanların üzerinde yükselen 21 ve 11 kath.iki kulede 348 rezidans yer alacak.

Akmerkez'in iki kah büyüklüğünde olması planlanan merkeze 220 milyon TL yatarım yapacaklarını açıklayan Akkök Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Akiş Yönetim Kurulu Başkanı Raif Ali Dinçkök, "2005 yılında belirlediğimiz yeni stratejik vizyon kapsamında gayrimenkul sektörünü 5 ana iş kolumuzdan biri olarak benimsedik. Bugün ise 1.2 milyon metrekare inşaat alanına sahip projelerin içindeyiz. 'Akbata', Esenyurt'u gerçek anlamda rezidans kavramı ile tanıştıracak ilk yaşam ,kompleksi olacak" diye konuştu.

% 100 bize ait ilk projemiz

2010'un gayrimenkul sektöründeki belki de ilk ve en prestijli projesini hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyleyen Akiş Genel Müdürü Gökşin Durusoy ise Akkoza'daki ortaklan olan Garanti Koza ve Corio'nun paylarını devretmesiyle Akbaü'nın grubun yüzde 100 kendine ait olan ilk projesi olacağını kaydetti. Bu yıl tamamlanacak Akkoza'da l ve 2'nci faz inşaatının yüzde 75 Garanti Koza ve yüzde 25 Akiş ortaklığıyla devam ettiğini hatırlatan Durusoy, 3'üncü fazda ise Akiş olarak yer almadıklarını söyledi. Devredişin ardında her grubun kendi alanında uzmanlaşmak istemesinin yattığını söyleyen Durusoy, projeye rezidanslan daha sonra ekleme karan aldıklarını belirtti.

7/24 AMBULANS SERVİSİ İLK OLACAK

Projede fam donanımlı bir business center, TV lounge, açık ve kapalı yüzme havuzu; fitness salonu; özel spor, masaj ve dinlenme odalarıyla saunadan oluşan SPA bulunacak. Uyandırma servisinden isteğe bağlı olarak özel ev temizliğine kadar tüm concierge hizmetlerinin sunulacağı projede 7/24 güvenlik ve acil ambulans hizmeti de verilecek. Her daire İçin özel depo ve otopark yerinin verileceği projede kapalı otoparktan asansörle dairelere geçiş de sağlanacak.

Akiş Genel Müdürü Gökşin Durusoy, Akiş Yönetim Kurulu Üyesi Alize Dinçkök Eyüboğlu ile Akkök Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Akiş Yönetim Kurulu Başkanı Raif Ali Dinçkök, Akbatı projesini anlattı.

Dairelerin talebi hazır en küçük daire 186 bin TL

ESENYURT-Bahçeşehir merkez sahş ofisi ile Akmerkez satış ofisi ve showroom'unda ön satışlarına başlanan projede tüm dairelere talep gelmiş. Büyüklükleri 67 ile 571 metrekare arasında değişen dairelerin fiyatları ise 186 bin ikadan başlayıp l milyon 850 bin liraya kadar uzanıyor. Penthouse ve teraslı dairelerin de olacağı projenin AVM kısmında SOO'e yakın mağaza, 9 sinema salonu, restoran, çocuk oyun ve eğitim alanları olacak 2011 yılında açılacak projedeki ; dairelerin satışından 125 milyon TL hasılat bekleniyor.

Nükleerde ihaleye ortam oluşursa katılırız

GAYRiMENKUL projelerini büyütmek için Anadolu ve Asya yakasında arsa baktıklarını söyleyen Akkök Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Akiş Yönetim Kurulu Başkanı Raif Ali Dinçkök, yeni ortaklıklara da açık olduklarını ancak henüz netleşen bir gelişme olmadığını kaydetti. Dinçkök, uygun fırsatlar çıkarsa istanbul dışında da proje üretebileceklerinin . sinyalini verdi. Akenerji şirketi ile 373 MW'hk aktif kurulu gücünü 5 yılda 3.000 MW'a çıkarma hedefiyle enerji yatırımlarını sürdürdüklerini söyleyen Dinçkök, "Uygun koşullar oluşursa, nükleer santral ihalelerine, konsorsiyuma katılabiliriz" dedi.

20.01.2010 Akmerkez'e Kardeş Geliyor

Türkiye'nin ilk özel alışveriş merkezlerinden Akmerkez'in sahibi Akkök grubu 220 milyon dolarlık yatırımla ikinci alışveriş ve yaşam merkezini yine İstanbul'da hayata geçiriyor. Garanti Koza ve Corio'nun paylarını devralan grup Esenyurt'ta kurulacak Akbatı AVM'de yüzde 100 hisseye sahip oldu. Alışveriş merkezinin üst katlarına yapacağı 348 rezidansı satacak olan gruba bağlı Akiş Gayrimenkul Yatırımı şirketi 300 mağazayı ise kiraya verecek. 50 bin 838 metrekare arsa üzerinde 242 bin metrekare brüt inşaat alanına sahip projede 21 katlı mavi kule ve 11 katlı yeşü kulede toplam 348 rezidans yer alıyor. Genişlikleri 67 ile 571 metrekare, fiyatları ise 186 bin lira ile l milyon 850 bin lira arasında değişen rezidanslann satışından 125 milyon lira gelir hedefleniyor.

Akkök Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Akiş Yönetim Kurulu Başkanı Raif Ali Dinçkök 2005 yılında gayrimenkul sektörünü 5 ana iş alanlarından biri olarak belirlediklerini ifade etti. Akiş'i 2006'da kurduklarını belirten Dinçkök, şirketin halen 1,2 milyon, metrekare inşaat alanına sahip projelerin içinde yer aldığını söyledi. Son 25 yılda yıldızı parlayan sektörün gayrimenkul olduğunu hatırlatan Dinçkök, "Türkiye'de yalanma başlayan ya da yatınm planlayan yabancıların ilan ettiği projelerin yatırım tutan 10 milyar doları aşıyor." dedi.

Akiş Genel Müdürü Gökşin Durusoy, arsayı 2006 yılında Esenyurt Belediyesi'nden satın aldıklarını ve değerinin 22 milyon dolar olduğunu kaydetti. Akiş Yönetim Kurulu Üyesi ve Satış ve Pazarlama Müdürü Alize Dinçkök Eyüboğlu dairelerde ses yalıtımını sağlamak için TEM tarafına ses duvan yapılacağını soy- ledi. AVM'deki mağazaları satışa çıkarmayacaklarını, onları zamanı geldiğinde kiraya vereceklerini belirten Eyüboğlu, Akbati Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde 300'e yakın mağaza, 9 sinema salonu ve restoranların yer alacağını kaydetti.

20.01.2010 Nükleerde Biz De Varız

Nükleer enerji konusunda tecrübeli Çek ortağına güvenen AKenerji, ihaleye girmek için kamu alımını ve uygun şartları kolluyor.

Ekonomi Servisi - Akkök icra Kurulu Üyesi ve Akenerji Yönetim Kurulu Üyesi Raif Ali Dinçkök, "İstediğimiz şartlar oluşursa ve kamu da işin içinde olursa nükleer enerji ihalesine girebiliriz" dedi. Dinçkök, Akkök Şirketler Grubu'nun gayrimenkul sektöründeki iştiraki Akiş Gayrimenkul Yatmm'm, yeni projesi Akbatı Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin tanıtım toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Akenerji'nin 2008'de Çek enerji devi CEZ ile yarı yarıya ortaklık kurduğunu hatırlatan Dinçkök, "Çek ortağımız nükleer santralı kuruyor da, işletiyor da. İşi bilen bir ortağımız var. İstediğimiz şartlar oluşursa bir konsorsiyum içinde ihaleye girebiliriz. Bu şartlar bize göre bu işin Akiş 'in yeni projesi "Akbati"daön satışlar başladı Akkök Şirketler Grubu 'na bağlı Akiş Gayrimenkul Yatırım, yeni projesi "Akbatı Alışveriş ve Yaşam Merkezi "ni 220 milyon dolarlık yatırımla hayata geçiriyor. 50 bin 838 metrekare arsa üzerine kurulu projede 21 Itatlı mavi kule ve 11 katlı yeşil kulede toplam 348 rezidans daire ve ayrıca 300 'e yakın mağaza, 9 sinema salonu, restoranların yer alacağı bir alışveriş merkezi olacak. Büyüklükleri 67 ile 571 metrekare arasında değişen rezidanslar 186 bin TL ile l milyon 850 bin TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunulacak. Rezidansların anahtar teslimi aralıkta başlarken, alışveriş merkezi eylülde açılacak. Akiş, şu an ön satışların başladığı projede rezidanslardan toplam 125 milyon lira satış geliri bekliyor. finanse edilebilmesi açısından, çünkü bu çok uzun bir yatırım. Kamunun işin içinde olması lazım. Alım garantisinin olması lazım. Bu tip şartlar oluşursa, bir konsorsiyum içinde bunu değerlendirebiliriz" dedi.

Akenerji'nin enerji yatırımlarının tam gaz devam ettiğini belirten Dinçkök, 2015' te 3 bin megavata ulaşmayı hedeflediklerini, bunun yüzde 30'unun yenilenebilir enerji, yüzde 50'sinin doğalgaz olacağını söyledi.

20.01.2010 Akenerji Nükleer İhalesi İçin Kamu Alımına Bakıyor

Akkök İcra Kurulu Üyesi ve Akenerji Yönetim Kurulu Üyesi Raif Ali Dinçkök, şartların oluşması ve kamunun işin içinde olması halinde Akenerji'nin nükleer enerji ihalesine girebileceğini söyledi.

Dinçkök, Akiş Gayrimenkul Yatırım'ın "Akbatı Alışveriş ve Yaşam Merkezi" projesinin dün İstanbul'da gerçekleştirilen tanıtım toplantısında, basın mensuplarının nükleer enerji ihalesiyle ilgili sorularını yanıtladı. Akenerji'nin nükleer enerji ihalesine girmek isteyip istemediğine ilişkin bir soruya Dinçkök, geçen yıl bir Çek ortakları olduğunu anımsatarak "Kendisi nükleer konusunda son derece tecrübeli. Nükleer santralı kuruyor da işletiyor da. İşi bilen bir ortağımız var. İstediğimiz şartlar oluşursa ihaleye büyük bir konsorsiyum içinde girebiliriz" diye yanıt verdi.

Dinçkök, bunun çok uzun bir yatırım olduğunu, kamunun işin içinde olması, alım garantisinin olması gerektiğini, şartlar oluşursa bir konsorsiyum içinde bunu değerlendirebileceklerini kaydetti. Dinçkök, "Akenerji olarak mesela yüzde 50 kamu diyelim, diğer kalan yüzde 50'yi de özel sektörden misal 5 şirket... Bunlardan biri de Akenerji. Akenerji'de biz Çek şirketle beraberiz" diye konuştu.

Enerji yatırımları tam gaz

Akenerji olarak enerji yatırımlarının tam gaz devam ettiğini ifade eden Dinçkök, 2015 yılında 3 bin megavata ulaşmayı hedeflediklerini, bunun yüzde 30'unun yenilenebilir enerji, yüzde 50'sinin doğalgaz olduğunu kaydetti.

Dinçkök, şu anda çalışan yaklaşık 380 megavatlık 3 doğalgaz santralları olduğunu, bir de yapımı devam etmekte olan hidroelektrik santrallan bulunduğunu, bunların 2010-2011-2012 içinde devreye girmesini planladıklarını, ayrıca bir de Hatay'da bir doğalgaz lisansı aldıklarını, onunla ilgili çalışmalarının da devam ettiğini söyledi.

20.01.2010 Akkök Dev Ortaklıkla Hazır

Akkök Şirketler Grubu îcra Kurulu üyesi ve Akenerji Yönetim Kurulu Üyesi Raîf Dinçkök, nükleer enerji ihalesiyle ilgili olarak, "istediğimiz şartlar oluşursa ihaleye büyük bir konsorsiyum içinde girebiliriz" dedi. Dinçkök, "Akbatı Alışveriş ve Yaşam Merkezi" projesinin tanıtım toplantısında, basın mensuplarının nükleer enerji ihalesiyle ilgili sorularını cevapladı. Geçen sene Çek ortaklan olduğunu anımsatan Dinçkök, "Kendisi nükleer konusunda son derece tecrübeli. Nükleer santrali kuruyor da işletiyor da... işi bilen bir ortağımız var. istediğimiz şartlar oluşursa ihaleye büyük bir konsorsiyum içinde girebiliriz" dedi.

KAMU DA DAHİL OLMALI

Dinçkök, bunun çok uzun bir yatırım olduğunu, kamunun işin içinde olması, alım garantisinin olması gerektiğini, şartlar oluşursa bir konsorsiyum içinde bunu değerlendirebileceklerini kaydetti. Dinçkök "Akenerji olarak mesela yüzde 50 kamu diyelim, diğer kalan yüzde 50'yi de özel sektörden misal 5 şirket. Bunlardan biri de Akenerji. Akenerji'de biz Çek şirketle beraberiz" diye konuştu.

20.01.2010 Akiş Bahçeşehir'e Akmerkez Yapıyor

Akkök Şirketler Grubu'nun iştiraklerinden Akiş Gayrimenkul, 220 milyon dolar yatarımla hayata geçireceği Esenyurtaki Akbati AVM'yi tanıttı. 2011'de AVM ve yaşam merkezi hakkında bilgi veren Genel Müdür Gökşin Durusoy, "Projede 348 rezidans var. AVM, Akmerkez'in 2 katı büyüklüğünde olacak" dedi. AVM'de 300 mağaza bulunacağını ifade eden Durusoy, "Hipermarketleri, 9 sinema salonu, 3 bin araç kapasiteli otoparkı ve 5 bin kişilik festival parkıyla hizmete girecek mağazalarımızı satmayacağız, sadece kiralayacağız" diye konuştu. Projede bütün ihtiyaçlara cevap Verecek alternatifler olduğunu belirten Durusoy, 67 ile 571 metrekare arasında değişen rezidans fiyatlarının 186 bin lira ile l milyon 850 bin arasında değiştiğini söyledi.

20.01.2010 Akkök Grubu, İstanbul Esenyurt'ta 220 Milyon Dolarlık Rezidans Yapıyor

Gayrimenkulu stratejik sektörleri arasına alan Akkök Grubu bu alanda yaünmlar yapmaya devam ediyor. Akkök Grubu'nun iştiraki Akiş Gayrimenkul Yatırım A.Ş 220 milyon dolarlık yatırımla Türkiye'nin en büyük alışveriş ve yaşam merkezi projelerinden biri olan Akban'yı hayata geçiriyor. Esenyurt'ta inşa edilen Akbaü toplam 348 rezidans ve alışveriş merkezinden (AVM) oluşuyor. Rezidanslann fiyatları 186 bin ile l milyon 850 bin TL arasında değişirken alışveriş merkezinde bulunan mağazaların ise satışı düşünülmüyor. Mağazalar ilerleyen dönemlerde belirlenecek fiyatlarla kiraya verilecek. "Sektörde daha aktif rol alacağız" Akbaü projesinin tanıtımı için dün istanbul'da bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Akkök Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Akiş Yönetim Kurulu Başkanı Raif Ali Dinçkök, 2005 yılında belirledikleri yeni stratejilerini çerçevesinde gayrimenkulu beş ana iş alanlarından biri olarak belirlediklerini söyledi. Bu bağlamda 2006 yılında Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Şyi kurdukların hatırlatan Dinçkök, "Akiş, bugün 1,2 milyon metrekare inşaat alanına sahip projelerin içinde yer almaktadır"dedi. Türkiye gayrimenkul sektörüne ilişkin açıklamalarda da bulunan Dinçkök, sektörün son 25 yılda yıldızının parladığına işaret ederek son yılların cazibe alanlarından birinin AVMler olduğunu kaydetti. Dinçkök, konutun da her zaman olduğu gibi gayrimenkul sektörünün en Önemli alanı olduğunu belirterek bunun ana sebebinin Türkiye'deki konut açığı olduğunu bildirdi. Dinçkök, Akkök Şirkeder Grubu'nun, İştiraki Akiş vasıtasıyla sektörde önümüzdeki yıllarda daha aktif ve öncü bir rol oynayacağını vurguladı. Akış Genel Müdürü Gökşin Durusoy, halen inşaatı devam etmekte olan Akbaü'nın İstanbul'un en büyük alışveriş merkezlerinden biri ve bunun üzerinde yükselecek iki kule üzerinde toplam 348 adet rezidanstan oluştuğunu bildirdi. Durusoy, projenin 220 milyon dolar yatırımla hayata geçeceğini kaydetti. Durusoy, projenin inşa edildiği arsayı 2006 yılında Esenyurt Belediyesi'nden satın aldıklarını, toplam maliyet içinde yer alan arsa değerinin 22 milyon dolar olduğunu kaydetti. Durusoy, rezidanslardan 125 milyon lira satış geliri hedeflediklerini belirtti. En pahalı rezidans l milyon 850 bin lira Akiş Yönetim Kurulu Üyesi ve Satış ve Pazarlama Müdürü Alize Dinçkök Eyüboğlu da dairelerde ses yalıtanını sağlayabilmek için TEM tarafına ses duvan yapılacağını söyledi. Eyüboğlu, Akbaü Alışveriş ve Ya sam Merkezi'nde 300'e yalan mağaza, 9 sinema salonu, restoranlar yer alacağını anlattı. Eyüboğlu en küçük rezidansın fiyatının 186 bin lira olduğunu belirterek 571 metrekare olan en büyük rezidansın fiyatının ise l milyon 850 bin lira olduğunu dile getirdi. AVNTdeki mağazaları sansa çıjkarmayacaklarım kaydeden Eyüboğlu, daireleri 2011 Aralık ayında teslim edeceklerini, AVM'nin de Eylül 2011'de açılacağını söyledi. Nükleere büyük bir konsorsiyum içinde girebiliriz Akkök Şirketler Grubu icra Kurulu üyesi ve Akenerji Yönetim Kurulu Üyesi Raif Dinçkök, nükleer enerji ihalesiyle ilgili olarak, "istediğimiz şartlar oluşursa ihaleye büyük bir konsorsiyum içinde girebiliriz" dedi. Geçen sene Çek ortakları olduğunu anımsatan Oinçkök, "Kendisi nükleer konusunda son derece tecrübeli. Nükleer santrali kuruyor da işletiyor da... istediğimiz şartlar oluşursa ihaleye büyük bir konsorsiyum içinde girebiliriz" dedi. Dinçkök, bunun çok uzun bir yatırım olduğunu, kamunun isin içinde olması, alım garantisinin olması gerektiğini, şartlar oluşursa bir konsorsiyum içinde bunu değerlendirebileceklerini kaydetti. Dinçkök, şu anda çalışan yaklaşık 380 megavatlık 3 doğal gaz santralleri olduğunu, bir de yapımı devam etmekte olan hidroelektrik santralleri bulunduğunu, bunların 2010-2011-2012 içinde devreye girmesini planladıklarını, ayrıca bir de Hatay'da bir doğal gaz lisansı aldıklarını, onunla ilgili çalışmalarının da devam ettiğini söyledi.

Size daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerezleri kullanıyoruz. Çerez kullanımları konusunda onay vermenizi rica ederiz. Detaylı bilgi için Çerez Politikası’nı inceleyebilirsiniz.
Kabul Ediyorum