Sık Sorulan Sorular

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NE ZAMAN KURULMUŞTUR? ŞİRKETİN AMACI NEDİR?

Akiş Gayrimenkul Yatırımı A.Ş ünvanı ile 2005 yılında kurulan Akiş , Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığı başvuruyla 18 Mayıs 2012 tarihinde Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı unvanını almıştır. Akiş GYO, alışveriş merkezi, konut, arsa, fabrika binalarını içeren geniş ve zengin portföy yapısı ile yatırımcılar için tek bir Şirket hisse senedi ile gayrimenkulün farklı alanlarına yatırım yapma olanağı sağlamaktadır.

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. HANGİ BORSADA İŞLEM GÖRMEKTEDİR?

9 Ocak 2013 tarihinde Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamıştır.

SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI NEDİR?

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 500.000.000,00-TL (beşyüz milyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanına sahip olup, sermayesi, her biri 1,00-TL itibari değerde 500.000.000 (beşyüz milyon) adet paya bölünmüştür. Şirket’in çıkarılmış ve tamamen ödenmiş sermayesi 430.091.850,00-TL (dört yüz otuz milyon doksan bir bin sekiz yüz elli Türk Lirası) olup, işbu sermayenin 19.422.648,65-TL’lik kısmı nama (A) Grubu, 410.669.201,35-TL’lik kısmı ise hamiline (B) Grubu paylardan oluşmaktadır. Bu sermaye, 1,00-TL itibari değerde 430.091.850-adet paya ayrılmıştır. Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz. A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin beş adedi A grubu pay sahiplerinin oy çokluğuyla göstereceği adaylar arasından olmak üzere Genel Kurul tarafından seçilir.

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PORTFÖYÜ HANGİ VARLIKLARDAN OLUŞMAKTADIR?

Akiş GYO’nun portföyünde Akasya AVYM, Akbatı AVYM, Bağdat Caddesi Projeleri bulunmaktadır. GYO’ların misyonuna uygun olarak kira geliri üreten varlıklara ağırlıklı olarak yatırım yapılmaktadır.

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TEMETTÜ DAĞITMAKTA MIDIR?

Akiş GYO ortaklarına düzenli temettü dağıtmayı hedeflemekte olup, 2013, 2015, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında temettü dağıtmış, 2014 yılında alınan yatırım kararları nedeniyle temettü dağıtmamıştır.

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GYO TEBLİĞİ GEREĞİ HAZIRLANMAKTA OLAN PORTFÖY SINIRLAMALARINA UYUMUN KONTROLÜ TABLOSUNA NEREDEN ULAŞABİLİRİM?

Söz konusu tabloyu 3 ayda bir yayınlanmakta olan konsolide finansal tablolarımızın dipnotlarında bulabilirsiniz.

AKİŞ’İN KURUMSAL DERECELENDİRME NOTU VAR MI?

Akiş GYO’nun, Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılan Kurumsal Yönetim Derecelendirme çalışmalarının sonucunda 2016 yılında 10 üzerinden 9,44, 2017 yılında 9,49, 2018 yılında 9,54, 2019 yılında 9,62 olarak tespit edilen Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu 2020 yılında 9,63 seviyesine çıkmıştır.

SAF GYO İLE İLGİLİ BİRLEŞME HANGİ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK YAPILACAKTIR? BİRLEŞMENİN NE ZAMAN TAMAMLANMASI PLANLANMAKTADIR?

Akiş GYO ile Saf GYO Birleşme işlemi, 30.06.2016 mali tabloları baz alınarak gerçekleşecektir. Birleşme işleminin 31.12.2016 tarihine kadar tamamlanması planlanmaktadır. Birleşmeye ilişkin; uzman kuruluş raporu, birleşme sözleşmesi, birleşme raporu ve duyuru metni yayınlanmış olup, detaylarına internet sitemizden ulaşabilirsiniz.

Size daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerezleri kullanıyoruz. Çerez kullanımları konusunda onay vermenizi rica ederiz. Detaylı bilgi için Çerez Politikası’nı inceleyebilirsiniz.
Kabul Ediyorum